Fysioterapeuterna deltar inte på världskongressen i Dubai – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2020-09-14 16:52 Publicerad 2020-01-28 16:19

Fysioterapeuterna deltar inte på världskongressen i Dubai

Förbundsstyrelsen tog idag beslut om att ingen officiell delegation från förbundet kommer att delta i nästa världskongress WCPT Congress 2021 i Dubai.

Uppdatering 14 september 2020;

På grund av coronapandemin kommer världskongressen att bli helt digital. 


Fysioterapeuterna har fått frågor och synpunkter från medlemmar med anledning av att WCPT Congress 2021 ska hållas i Dubai.

Frågorna handlar i stort om Fysioterapeuterna som fack- och professionsförbund bör delta vid en konferens i ett land som till exempel inte tillåter människor att organisera sig i fackliga organisationer, inte tillåter homosexualitet, kränker mänskliga rättigheter och där media det senaste året flertalet gånger rapporterat om övergrepp på arbetstagare..

Förbundets stadgar

I Fysioterapeuternas stadgar 1.3 står det att:
"Förbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana som de kommit till uttryck i lagar och förordningar samt FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna".

Detta gäller förbundets verksamhet och aktiviteter i Sverige och internationellt. Förbundet vill i allt arbeta för mänskliga rättigheter, där människors lika värde, yttrande-, mötes- och föreningsfrihet är centrala delar.

Ingen officiell delegation

Utifrån detta har förbundsstyrelsen vid sitt möte den 28 januari 2020, beslutat att ingen officiell delegation kommer delta vid WCPT:s konferens 2021 från Sverige.

Däremot är det upp till varje enskild medlem att bestämma huruvida de vill delta vid konferensen. Förbundet bistår gärna medlemmar med all tillgänglig information för att välinformerade beslut ska kunna fattas gällande enskilt deltagande. För information om säkerhetsläget i området gäller gäller UD:s reseinformation

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...