Uppdaterad 2020-01-30 15:12 Publicerad 2020-01-28 16:19

Fysioterapeuterna deltar inte på världskongressen i Dubai

Förbundsstyrelsen tog idag beslut om att ingen officiell delegation från förbundet kommer att delta i nästa världskongress WCPT Congress 2021 i Dubai.

Fysioterapeuterna har fått frågor och synpunkter från medlemmar med anledning av att WCPT Congress 2021 ska hållas i Dubai.

Frågorna handlar i stort om Fysioterapeuterna som fack- och professionsförbund bör delta vid en konferens i ett land som till exempel inte tillåter människor att organisera sig i fackliga organisationer, inte tillåter homosexualitet, kränker mänskliga rättigheter och där media det senaste året flertalet gånger rapporterat om övergrepp på arbetstagare..

Förbundets stadgar

I Fysioterapeuternas stadgar 1.3 står det att:
"Förbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana som de kommit till uttryck i lagar och förordningar samt FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna".

Detta gäller förbundets verksamhet och aktiviteter i Sverige och internationellt. Förbundet vill i allt arbeta för mänskliga rättigheter, där människors lika värde, yttrande-, mötes- och föreningsfrihet är centrala delar.

Ingen officiell delegation

Utifrån detta har förbundsstyrelsen vid sitt möte den 28 januari 2020, beslutat att ingen officiell delegation kommer delta vid WCPT:s konferens 2021 från Sverige.

Däremot är det upp till varje enskild medlem att bestämma huruvida de vill delta vid konferensen. Förbundet bistår gärna medlemmar med all tillgänglig information för att välinformerade beslut ska kunna fattas gällande enskilt deltagande. För information om säkerhetsläget i området gäller gäller UD:s reseinformation

Senaste nyheterna

Se webbinarium i efterhand: Brister vårdkedjan för gravida?

2020-06-30 15:07

Då Almedalsveckan ställdes in i år genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om...

Beställ nytt faktablad om ländryggssmärta

2020-06-29 14:11

Påverkansarbete, Forskning

Ett femte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt...

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabiliteri...

Gällande fysiska möten i förbundets regi

2020-06-15 09:21

Covid-19

Vi får en del frågor till kansliet gällande hur vi kan arrangera fysiska möten och sammankomster...