Uppdaterad 2020-09-14 16:52 Publicerad 2020-01-28 16:19

Fysioterapeuterna deltar inte på världskongressen i Dubai

Förbundsstyrelsen tog idag beslut om att ingen officiell delegation från förbundet kommer att delta i nästa världskongress WCPT Congress 2021 i Dubai.

Uppdatering 14 september 2020;

På grund av coronapandemin kommer världskongressen att bli helt digital. 


Fysioterapeuterna har fått frågor och synpunkter från medlemmar med anledning av att WCPT Congress 2021 ska hållas i Dubai.

Frågorna handlar i stort om Fysioterapeuterna som fack- och professionsförbund bör delta vid en konferens i ett land som till exempel inte tillåter människor att organisera sig i fackliga organisationer, inte tillåter homosexualitet, kränker mänskliga rättigheter och där media det senaste året flertalet gånger rapporterat om övergrepp på arbetstagare..

Förbundets stadgar

I Fysioterapeuternas stadgar 1.3 står det att:
"Förbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana som de kommit till uttryck i lagar och förordningar samt FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna".

Detta gäller förbundets verksamhet och aktiviteter i Sverige och internationellt. Förbundet vill i allt arbeta för mänskliga rättigheter, där människors lika värde, yttrande-, mötes- och föreningsfrihet är centrala delar.

Ingen officiell delegation

Utifrån detta har förbundsstyrelsen vid sitt möte den 28 januari 2020, beslutat att ingen officiell delegation kommer delta vid WCPT:s konferens 2021 från Sverige.

Däremot är det upp till varje enskild medlem att bestämma huruvida de vill delta vid konferensen. Förbundet bistår gärna medlemmar med all tillgänglig information för att välinformerade beslut ska kunna fattas gällande enskilt deltagande. För information om säkerhetsläget i området gäller gäller UD:s reseinformation

Senaste nyheterna

Debatt: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

2020-09-18 07:34

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig...

Debatt: Hög tid att förbättra arbetsmiljön

2020-09-17 11:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Det är hög tid för arbetsgivare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården att förbättra...

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm för brott mot lagen

2020-09-14 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har idag lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) för att uppmärksam...

Hedersomnämnande till Sektionen för andning och cirkulation

2020-09-08 14:18

Covid-19

Sektionen för andning och cirkulation tilldelas idag på Internationella Fysioterapins Dag ett...

Monika Fagevik Olsén utsedd till Årets fysioterapeut 2020

2020-09-08 13:00

Årets fysioterapeut, Covid-19

Professor Monika Fagevik Olsén vid Göteborgs universitet utsågs idag till Årets fysioterapeut i...