Uppdaterad 2020-01-30 15:12 Publicerad 2020-01-28 16:19

Fysioterapeuterna deltar inte på världskongressen i Dubai

Förbundsstyrelsen tog idag beslut om att ingen officiell delegation från förbundet kommer att delta i nästa världskongress WCPT Congress 2021 i Dubai.

Fysioterapeuterna har fått frågor och synpunkter från medlemmar med anledning av att WCPT Congress 2021 ska hållas i Dubai.

Frågorna handlar i stort om Fysioterapeuterna som fack- och professionsförbund bör delta vid en konferens i ett land som till exempel inte tillåter människor att organisera sig i fackliga organisationer, inte tillåter homosexualitet, kränker mänskliga rättigheter och där media det senaste året flertalet gånger rapporterat om övergrepp på arbetstagare..

Förbundets stadgar

I Fysioterapeuternas stadgar 1.3 står det att:
"Förbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana som de kommit till uttryck i lagar och förordningar samt FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna".

Detta gäller förbundets verksamhet och aktiviteter i Sverige och internationellt. Förbundet vill i allt arbeta för mänskliga rättigheter, där människors lika värde, yttrande-, mötes- och föreningsfrihet är centrala delar.

Ingen officiell delegation

Utifrån detta har förbundsstyrelsen vid sitt möte den 28 januari 2020, beslutat att ingen officiell delegation kommer delta vid WCPT:s konferens 2021 från Sverige.

Däremot är det upp till varje enskild medlem att bestämma huruvida de vill delta vid konferensen. Förbundet bistår gärna medlemmar med all tillgänglig information för att välinformerade beslut ska kunna fattas gällande enskilt deltagande. För information om säkerhetsläget i området gäller gäller UD:s reseinformation

Senaste nyheterna

Felaktig information på pappersfakturor

2020-02-19 11:28

Företagande

Nyligen skickade Fysioterapeuterna ut pappersfakturor med betalningsinformation till medlemmar....

Fysioterapeuterna på ortopedmottagningen, Sunderby sjukhus får Kvalitetspriset 2020

2020-02-18 13:15

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2020 tilldelas fysioterapeuterna på ortopedmottagningen vid...

Ny statistik i Saco Lönesök

2020-02-03 13:40

Lön, Medlemsförmån

Den populära medlemsförmånen Saco Lönesök har uppdaterats med ny statistik från höstens löneenkät...

Förbundet utvecklar webbaserad utbildning för nyanlända

2020-01-30 15:06

Tillsammans med Karolinska institutet och Sverige Kommuner och Regioner kommer Fysioterapeuterna...

Fysioterapeuterna deltar inte på världskongressen i Dubai

2020-01-28 16:19

Förbundsstyrelsen tog idag beslut om att ingen officiell delegation från förbundet kommer att del...