Uppdaterad 2020-09-16 13:55 Publicerad 2020-09-14 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm för brott mot lagen

Fysioterapeuterna har idag lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) för att uppmärksamma att Region Stockholm återkommande bryter mot lagen om ersättning för fysioterapi (LOF), samt den domstolspraxis som utformats gällande tolkningen av denna lag.

Läs också:

Bara under 2020 har Fysioterapeuternas kansli fått samtal och e-post från ett 30-tal fysioterapeuter verksamma inom nationella taxan i Region Stockholm om att de fått beslut om avregistrering ur regionens förteckning över fysioterapeuter verksamma enligt LOF.

Fråntas möjligheten till ersättning

Region Stockholm verkställer besluten om avregistrering på ett sätt som innebär att den enskilde fysioterapeuten helt fråntas möjligheten att uppbära ersättning enligt LOF. Detta kan, enligt Fysioterapeuterna, utgöra ett lagbrott.

-Att fysioterapeuter verksamma på nationella taxan utan giltig anledning fråntas sin rätt till ersättning är inte acceptabelt. Det finns ett stort behov av de insatser som våra företagande medlemmar gör, inte minst på grund av det ökade behovet av rehabilitering på grund av coronapandemin, säger vice ordförande Cecilia Winberg, ordförande i Fysioterapeuternas företagarråd.

Förfarande som saknar stöd i lag

Förbundet hoppas att JO uppmärksammar denna utveckling och att eventuell kritik kan få Region Stockholm att upphöra med ett förfarande som saknar stöd i lag och som dessutom kan leda till att vård- och rehabiliteringsbehoven i Stockholm blir allt svårare att tillgodose.

-Det sätt på vilket Region Stockholm tillämpar avregistreringsbesluten strider mot de grundläggande principer som utmärker en rättsstat. Därför är det extra viktigt för oss som förbund att driva denna fråga, säger Dominika Borg Jansson, chefsjurist på Fysioterapeuterna.

Tidigare nyheter

Senaste nyheterna

Debatt: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

2020-09-18 07:34

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig...

Debatt: Hög tid att förbättra arbetsmiljön

2020-09-17 11:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Det är hög tid för arbetsgivare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården att förbättra...

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm för brott mot lagen

2020-09-14 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har idag lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) för att uppmärksam...

Hedersomnämnande till Sektionen för andning och cirkulation

2020-09-08 14:18

Covid-19

Sektionen för andning och cirkulation tilldelas idag på Internationella Fysioterapins Dag ett...

Monika Fagevik Olsén utsedd till Årets fysioterapeut 2020

2020-09-08 13:00

Årets fysioterapeut, Covid-19

Professor Monika Fagevik Olsén vid Göteborgs universitet utsågs idag till Årets fysioterapeut i...