Uppdaterad 2020-09-16 13:55 Publicerad 2020-09-14 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm för brott mot lagen

Fysioterapeuterna har idag lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) för att uppmärksamma att Region Stockholm återkommande bryter mot lagen om ersättning för fysioterapi (LOF), samt den domstolspraxis som utformats gällande tolkningen av denna lag.

Läs också:

Bara under 2020 har Fysioterapeuternas kansli fått samtal och e-post från ett 30-tal fysioterapeuter verksamma inom nationella taxan i Region Stockholm om att de fått beslut om avregistrering ur regionens förteckning över fysioterapeuter verksamma enligt LOF.

Fråntas möjligheten till ersättning

Region Stockholm verkställer besluten om avregistrering på ett sätt som innebär att den enskilde fysioterapeuten helt fråntas möjligheten att uppbära ersättning enligt LOF. Detta kan, enligt Fysioterapeuterna, utgöra ett lagbrott.

-Att fysioterapeuter verksamma på nationella taxan utan giltig anledning fråntas sin rätt till ersättning är inte acceptabelt. Det finns ett stort behov av de insatser som våra företagande medlemmar gör, inte minst på grund av det ökade behovet av rehabilitering på grund av coronapandemin, säger vice ordförande Cecilia Winberg, ordförande i Fysioterapeuternas företagarråd.

Förfarande som saknar stöd i lag

Förbundet hoppas att JO uppmärksammar denna utveckling och att eventuell kritik kan få Region Stockholm att upphöra med ett förfarande som saknar stöd i lag och som dessutom kan leda till att vård- och rehabiliteringsbehoven i Stockholm blir allt svårare att tillgodose.

-Det sätt på vilket Region Stockholm tillämpar avregistreringsbesluten strider mot de grundläggande principer som utmärker en rättsstat. Därför är det extra viktigt för oss som förbund att driva denna fråga, säger Dominika Borg Jansson, chefsjurist på Fysioterapeuterna.

Tidigare nyheter

Senaste nyheterna

Inget nytt AB-avtal för kommun- och regionanställda

2020-11-19 14:15

Kollektivavtal

Fysioterapeuterna och de andra förbund som ingår i AkademikerAlliansen kommer inte att teckna någ...

Dessa beslut tog kongressen

2020-11-15 17:26

Kongress 2020

Under helgen den 14-15 november tog förbundets kongress beslut om flera nya uppdrag som den nya...

Ny förbundsstyrelse vald

2020-11-14 16:36

Kongress 2020

Fysioterapeuternas kongress tog under lördagseftermiddagen beslut om ny förbundsstyrelse för...

Se invigningen och följ kongressen via webben i helgen

2020-11-11 15:30

Kongress 2020

Nu till helgen den 14-15 november är det dags för kongressen, som är förbundets högsta beslutade...

Debatt: Låt oss göra skillnad i covidpatienternas liv

2020-11-05 08:14

Påverkansarbete, Debattartikel

Vi är oroade över att personer som är sjuka i covid-19, men inte behöver eller får sjukhusvård,...