Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm för brott mot lagen – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2021-12-07 16:15 Publicerad 2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av avregistreringsbeslut.

Läs också:

Bara under 2020 har Fysioterapeuternas kansli fått samtal och e-post från ett 30-tal fysioterapeuter verksamma inom nationella taxan i Region Stockholm om att de fått beslut om avregistrering ur regionens förteckning över fysioterapeuter verksamma enligt LOF.

Fråntas möjligheten till ersättning

Region Stockholm verkställer besluten om avregistrering på ett sätt som innebär att den enskilde fysioterapeuten helt fråntas möjligheten att uppbära ersättning enligt LOF. Trots att det i en dom konstateras att en fysioterapeut som avregistrerats ur förteckningen kan ansöka om ersättning på nytt är det i dagsläget inte något som Region Stockholm tillåter. Därför valde förbundet att anmäla förfarandet till JO.   

-Att fysioterapeuter verksamma på nationella taxan utan giltig anledning fråntas sin rätt till ersättning är inte acceptabelt. Det finns ett stort behov av de insatser som våra företagande medlemmar gör, inte minst på grund av det ökade behovet av rehabilitering på grund av coronapandemin, säger vice ordförande Cecilia Winberg, ordförande i Fysioterapeuternas företagarråd.

JO väljer att inte rikta kritik mot Region Stockholm

JO väljer att inte rikta kritik mot Region Stockholm och skriver i sitt beslut att bedömningen av beslutens innebörd och förenlighet med lag är en fråga för domstol som inte är lämplig att JO uttalar sig om. JO anför även att berörda personer har kunnat lämna sina synpunkter inom ramen för en laglighetsprövning. Samtidigt har kammarätten i Stockholm konstaterat att avregistreringsbeslut inte kan upphävas genom laglighetsprövning.

Vidare skriver JO att den enskilde fysioterapeuten även har möjlighet att vända sig till allmän domstol vid tvister om ersättning. Fysioterapeuterna är av uppfattningen att en många gånger kostsam och inte sällan utdragen process i allmän domstol inte är den lämpligaste lösningen i situationer där parterna inte tvistar om utförda behandlingar utan om exempelvis heltidskravet. Förbundet kommer nu att fortsätta jobba med frågan på politisk nivå i syfte att få till en mer rättssäker reglering med möjlighet för individen att överklaga regionernas beslut.

Tidigare nyheter

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...