Uppdaterad 2020-02-19 09:09 Publicerad 2020-02-18 13:15

Fysioterapeuterna på ortopedmottagningen, Sunderby sjukhus får Kvalitetspriset 2020

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2020 tilldelas fysioterapeuterna på ortopedmottagningen vid Sunderby sjukhus, Luleå. Priset, som består av diplom, blommor och en summa på 25 000 kronor, delades ut nu på eftermiddagen i samband med en ceremoni på Sunderby sjukhus.

- Detta är en riktig vitamininjektion för fysioterapeuterna på ortopedkliniken. Utmärkelsen betyder även mycket för professionen i sin helhet. Det är kul att kunna visa vad fysioterapeutisk kompetens kan bidra med inom olika verksamheter och att vi också kan vara första instans även på en specialistklinik, säger Kristina Larsson, enhetschef på ortopedmottagningen på Sunderby sjukhus.

Bättre tillgänglighet för patienterna

Fysioterapeuterna får priset för att de strukturerat och medvetet arbetat för att minska väntetiderna och förbättra tillgängligheten för patienterna. Man har tillsammans i tvärprofessionella team arbetat med hur klinikens kompetenser kan användas så effektivt som möjligt. Det har bland annat skett genom att låta fysioterapeuterna vidareutbilda sig och ta ett större ansvar.

Träffa rätt kompetens direkt

Arbetet har varit personcentrerat och i alla led har patienter involverats. Förbättringsarbetet har lett till minskade väntetider och frigjord läkartid, samt möjliggjort att patienter i större utsträckning träffar rätt kompetens direkt.

- Målet var att vi skulle öka tillgängligheten på vår klinik när dessa uppgiftsväxlingar påbörjades. Det är nu roligt att se att vi kunnat göra det samt att vi har kunnat sprida delar av vårt arbetssätt till andra delar inom ortopedi länsklinik, avslutar Kristina Larsson.

Faksimil från Dagens Medicin 18 februari 2020:

Senaste nyheterna

Kongressen 2020 genomförs digitalt

2020-06-01 13:26

Kongress 2020, Covid-19

Fysioterapeuternas politiska kongressen i höst kommer att genomföras digitalt med alla ombud...

Så kommer du igång med digital fysioterapi

2020-05-27 09:41

Företagare, Medlemsförmån

Förbundet har tagit fram en guide och ett underlag för att du ska kunna komma igång med digital...

Fysioterapeuter på nationella taxan ges möjlighet till ersättning för digitala vårdbesök

2020-05-22 21:46

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete, Covid-19

Efter drygt två månaders intensivt påverkansarbete från Fysioterapeuterna har regeringen lyssnat...

Debatt: Regeringsbeslut krävs så alla fysioterapeuter på nationella taxan får ersättning för digitala vårdmöten

2020-05-14 13:39

Nationella taxan, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi riskerar enorma vårdköer i spåren av covid-19 om inte regeringen skyndsamt fattar beslut om at...

Debatt: Oansvarigt med uppsägningar när behovet av rehabilitering är alarmerande

2020-05-14 08:23

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Redan nu är det tydligt att behovet av rehabilitering både under och efter pandemin är alarmerand...