Fysioterapeuterna på ortopedmottagningen, Sunderby sjukhus får Kvalitetspriset 2020 – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2020-02-19 09:09 Publicerad 2020-02-18 13:15

Fysioterapeuterna på ortopedmottagningen, Sunderby sjukhus får Kvalitetspriset 2020

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2020 tilldelas fysioterapeuterna på ortopedmottagningen vid Sunderby sjukhus, Luleå. Priset, som består av diplom, blommor och en summa på 25 000 kronor, delades ut nu på eftermiddagen i samband med en ceremoni på Sunderby sjukhus.

- Detta är en riktig vitamininjektion för fysioterapeuterna på ortopedkliniken. Utmärkelsen betyder även mycket för professionen i sin helhet. Det är kul att kunna visa vad fysioterapeutisk kompetens kan bidra med inom olika verksamheter och att vi också kan vara första instans även på en specialistklinik, säger Kristina Larsson, enhetschef på ortopedmottagningen på Sunderby sjukhus.

Bättre tillgänglighet för patienterna

Fysioterapeuterna får priset för att de strukturerat och medvetet arbetat för att minska väntetiderna och förbättra tillgängligheten för patienterna. Man har tillsammans i tvärprofessionella team arbetat med hur klinikens kompetenser kan användas så effektivt som möjligt. Det har bland annat skett genom att låta fysioterapeuterna vidareutbilda sig och ta ett större ansvar.

Träffa rätt kompetens direkt

Arbetet har varit personcentrerat och i alla led har patienter involverats. Förbättringsarbetet har lett till minskade väntetider och frigjord läkartid, samt möjliggjort att patienter i större utsträckning träffar rätt kompetens direkt.

- Målet var att vi skulle öka tillgängligheten på vår klinik när dessa uppgiftsväxlingar påbörjades. Det är nu roligt att se att vi kunnat göra det samt att vi har kunnat sprida delar av vårt arbetssätt till andra delar inom ortopedi länsklinik, avslutar Kristina Larsson.

Faksimil från Dagens Medicin 18 februari 2020:

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...