Uppdaterad 2020-02-19 09:09 Publicerad 2020-02-18 13:15

Fysioterapeuterna på ortopedmottagningen, Sunderby sjukhus får Kvalitetspriset 2020

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2020 tilldelas fysioterapeuterna på ortopedmottagningen vid Sunderby sjukhus, Luleå. Priset, som består av diplom, blommor och en summa på 25 000 kronor, delades ut nu på eftermiddagen i samband med en ceremoni på Sunderby sjukhus.

- Detta är en riktig vitamininjektion för fysioterapeuterna på ortopedkliniken. Utmärkelsen betyder även mycket för professionen i sin helhet. Det är kul att kunna visa vad fysioterapeutisk kompetens kan bidra med inom olika verksamheter och att vi också kan vara första instans även på en specialistklinik, säger Kristina Larsson, enhetschef på ortopedmottagningen på Sunderby sjukhus.

Bättre tillgänglighet för patienterna

Fysioterapeuterna får priset för att de strukturerat och medvetet arbetat för att minska väntetiderna och förbättra tillgängligheten för patienterna. Man har tillsammans i tvärprofessionella team arbetat med hur klinikens kompetenser kan användas så effektivt som möjligt. Det har bland annat skett genom att låta fysioterapeuterna vidareutbilda sig och ta ett större ansvar.

Träffa rätt kompetens direkt

Arbetet har varit personcentrerat och i alla led har patienter involverats. Förbättringsarbetet har lett till minskade väntetider och frigjord läkartid, samt möjliggjort att patienter i större utsträckning träffar rätt kompetens direkt.

- Målet var att vi skulle öka tillgängligheten på vår klinik när dessa uppgiftsväxlingar påbörjades. Det är nu roligt att se att vi kunnat göra det samt att vi har kunnat sprida delar av vårt arbetssätt till andra delar inom ortopedi länsklinik, avslutar Kristina Larsson.

Faksimil från Dagens Medicin 18 februari 2020:

Senaste nyheterna

Ny medlemsförmån: Rabatt på tågresor med SJ

2020-08-05 14:00

Medlemsförmån

Under 2020 får du som medlem i Fysioterapeuterna 10 procents rabatt på tågresor med SJ.

Se webbinarium i efterhand: Brister vårdkedjan för gravida?

2020-06-30 15:07

Då Almedalsveckan ställdes in i år genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om...

Beställ nytt faktablad om ländryggssmärta

2020-06-29 14:11

Påverkansarbete, Forskning

Ett femte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt...

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabiliteri...