Uppdaterad 2020-02-19 09:09 Publicerad 2020-02-18 13:15

Fysioterapeuterna på ortopedmottagningen, Sunderby sjukhus får Kvalitetspriset 2020

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2020 tilldelas fysioterapeuterna på ortopedmottagningen vid Sunderby sjukhus, Luleå. Priset, som består av diplom, blommor och en summa på 25 000 kronor, delades ut nu på eftermiddagen i samband med en ceremoni på Sunderby sjukhus.

- Detta är en riktig vitamininjektion för fysioterapeuterna på ortopedkliniken. Utmärkelsen betyder även mycket för professionen i sin helhet. Det är kul att kunna visa vad fysioterapeutisk kompetens kan bidra med inom olika verksamheter och att vi också kan vara första instans även på en specialistklinik, säger Kristina Larsson, enhetschef på ortopedmottagningen på Sunderby sjukhus.

Bättre tillgänglighet för patienterna

Fysioterapeuterna får priset för att de strukturerat och medvetet arbetat för att minska väntetiderna och förbättra tillgängligheten för patienterna. Man har tillsammans i tvärprofessionella team arbetat med hur klinikens kompetenser kan användas så effektivt som möjligt. Det har bland annat skett genom att låta fysioterapeuterna vidareutbilda sig och ta ett större ansvar.

Träffa rätt kompetens direkt

Arbetet har varit personcentrerat och i alla led har patienter involverats. Förbättringsarbetet har lett till minskade väntetider och frigjord läkartid, samt möjliggjort att patienter i större utsträckning träffar rätt kompetens direkt.

- Målet var att vi skulle öka tillgängligheten på vår klinik när dessa uppgiftsväxlingar påbörjades. Det är nu roligt att se att vi kunnat göra det samt att vi har kunnat sprida delar av vårt arbetssätt till andra delar inom ortopedi länsklinik, avslutar Kristina Larsson.

Faksimil från Dagens Medicin 18 februari 2020:

Senaste nyheterna

Nominera: Vem ska bli Årets fysioterapeut?

2020-03-30 10:21

Årets fysioterapeut

Du kan nominera den person som du tycker ska få utmärkelsen Årets fysioterapeut 2020. Nominera...

Fysioterapeuterna deltar inte i Almedalen

2020-03-26 13:37

Påverkansarbete, Almedalen, Covid-19

Förbundsstyrelsens arbetsutskott har beslutat att Fysioterapeuterna ställer in alla planerade...

"Tillsammans är enda vägen framåt"

2020-03-19 17:24

Företagare, Påverkansarbete, Medlem, Covid-19

Vi jobbar ihärdigt för dig som medlem, skriver ordförande Stefan Jutterdal med anledning av...

Fysioterapeuterna ställer in fysiska möten och sammankomster tills vidare

2020-03-12 11:20

Företagare, Medlem, Covid-19

Fysioterapeuternas förbundsstyrelse har idag tagit ett beslut som innebär att starkt rekommendera...

Debatt: Ge nyblivna mammor hjälp mot inkontinens

2020-03-08 07:05

Tusentals kvinnor drabbas varje år av inkontinens efter förlossning utan att få hjälp. Satsa på...