Uppdaterad 2020-03-12 16:04 Publicerad 2020-03-12 11:20

Företagare, Medlem, Covid-19

Fysioterapeuterna ställer in fysiska möten och sammankomster tills vidare

Fysioterapeuternas förbundsstyrelse har idag tagit ett beslut som innebär att starkt rekommendera att samtliga fysiska sammankomster och möten där förbundet är arrangör ställs in. Beslutet gäller omgående och tills vidare.

Rekommendationen gäller alla fysiska medlemssammankomster inom Fysioterapeuterna, inklusive alla möten och utbildningar där förbundets sektioner och distrikt är arrangör. Anledningen är att i möjligaste mån hindra samhällssmitta av viruset Covid-19.

Fysioterapeuterna grundar sitt beslut på Folkhälsomyndighetens rekommendation och regeringens beslut att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer.

-Förbundet följer de rekommendationer som ges. Att ställa in alla fysiska möten, även med färre deltagare än 500, är det enda rätta beslutet, säger Stefan Jutterdal, ordförande i Fysioterapeuterna.

Telefon- eller videomöten rekommenderas istället

Så långt det är möjligt är rekommendationen att istället hålla möten genom andra lösningar, såsom via telefon eller videomöten.

-Vi behöver alla göra åtgärder för att hindra att smitta sprids till utsatta grupper i samhället. De flesta av våra medlemmar arbetar i någon form med människor som tillhör riskgrupper. Hälso- och sjukvårdens personal behövs nu mest i sina kliniska roller och då får våra aktiviteter prioriteras ned.

Frågor till respektive distrikt eller sektion

För medlemmar som är anmälda till arrangemang som ställs in där Fysioterapeuterna är arrangör hänvisas frågor i första hand till det distrikt eller den sektion inom förbundet som är primär arrangör. 

Gällande de möten som förbundets olika råd har inbokade under våren hänvisas till förbundets kansli, som också skickar ut information gällande respektive planerat rådsmöte.

-Alla fysioterapeuter och medlemmar gör ett fantastiskt och värdefullt arbete i denna tuffa tid i hälso- och sjukvården. Som ordförande är jag tacksam och stolt över alla medlemmars arbete, avslutar Stefan Jutterdal.

Företagande medlemmar förlorar arbetsinkomster

För företagande medlemmar ser förbundet att situationen medför förlorade arbetsinkomster. Det är en fråga som förbundet arbetar med och påverkar för att ekonomiska kompensationer från staten ska bli möjligt.

Senaste nyheterna

Kongressen 2020 genomförs digitalt

2020-06-01 13:26

Kongress 2020, Covid-19

Fysioterapeuternas politiska kongressen i höst kommer att genomföras digitalt med alla ombud...

Så kommer du igång med digital fysioterapi

2020-05-27 09:41

Företagare, Medlemsförmån

Förbundet har tagit fram en guide och ett underlag för att du ska kunna komma igång med digital...

Fysioterapeuter på nationella taxan ges möjlighet till ersättning för digitala vårdbesök

2020-05-22 21:46

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete, Covid-19

Efter drygt två månaders intensivt påverkansarbete från Fysioterapeuterna har regeringen lyssnat...

Debatt: Regeringsbeslut krävs så alla fysioterapeuter på nationella taxan får ersättning för digitala vårdmöten

2020-05-14 13:39

Nationella taxan, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi riskerar enorma vårdköer i spåren av covid-19 om inte regeringen skyndsamt fattar beslut om at...

Debatt: Oansvarigt med uppsägningar när behovet av rehabilitering är alarmerande

2020-05-14 08:23

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Redan nu är det tydligt att behovet av rehabilitering både under och efter pandemin är alarmerand...