Fysioterapeuterna utvecklar webbaserad utbildning för nyanlända – Fysioterapeuterna

2020-01-30 15:06

Utländsk examen

Förbundet utvecklar webbaserad utbildning för nyanlända

Tillsammans med Karolinska institutet och Sverige Kommuner och Regioner kommer Fysioterapeuterna utveckla en webbaserad lärplattform som ska göra det lättare för nyanlända fysioterapeuter att klara Socialstyrelsens kunskapsprov.

Projektet blir möjligt tack vare att Arbetsförmedlingen beviljat förbundets ansökan på 900 000 kronor för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser under 2020.

Tanken är att producera och tillhandahålla ett utvecklat utbildningsmaterial i en lärplattform genom att skapa en öppen och självinstruerande webbutbildning som ger en riktad introduktion för nyanlända fysioterapeuter med utländsk utbildning utanför EU/EES.

Snabbare erhålla svensk legitimation

Målet är att webbutbildningen ska hjälpa till i förberedelserna inför kunskapsprovet eller den ettåriga kompletterande utbildningen som ges av Karolinska Institutet (KI), samt ge stöd inför val av väg för att erhålla svensk legitimation.Detta för att främja nyanländas förutsättningar och process att snabbare erhålla svensk legitimation samt etablera sig på arbetsmarknaden oavsett bostadsort i Sverige.

Innehållet kommer att vara kvalitetssäkrat utifrån det pilotprojekt som genomfördes i höstas, där 16 nyanlända fysioterapeuter gick en förberedande kurs vid KI (se fotot överst). Under kursen testades och utvecklades ett yrkesspecifikt introducerande informations- och utbildningsmaterial för fysioterapeuter med utländsk utbildning utanför EU/EES.

Lanseras i november 2020

Den öppna och självinstruerande webbutbildningen ska vara lanserad och tillgänglig för målgruppen via KI (att anmäla sig till och genomföra) från och med november 2020.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...