2020-01-30 15:06

Förbundet utvecklar webbaserad utbildning för nyanlända

Tillsammans med Karolinska institutet och Sverige Kommuner och Regioner kommer Fysioterapeuterna utveckla en webbaserad lärplattform som ska göra det lättare för nyanlända fysioterapeuter att klara Socialstyrelsens kunskapsprov.

Projektet blir möjligt tack vare att Arbetsförmedlingen beviljat förbundets ansökan på 900 000 kronor för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser under 2020.

Tanken är att producera och tillhandahålla ett utvecklat utbildningsmaterial i en lärplattform genom att skapa en öppen och självinstruerande webbutbildning som ger en riktad introduktion för nyanlända fysioterapeuter med utländsk utbildning utanför EU/EES.

Snabbare erhålla svensk legitimation

Målet är att webbutbildningen ska hjälpa till i förberedelserna inför kunskapsprovet eller den ettåriga kompletterande utbildningen som ges av Karolinska Institutet (KI), samt ge stöd inför val av väg för att erhålla svensk legitimation.Detta för att främja nyanländas förutsättningar och process att snabbare erhålla svensk legitimation samt etablera sig på arbetsmarknaden oavsett bostadsort i Sverige.

Innehållet kommer att vara kvalitetssäkrat utifrån det pilotprojekt som genomfördes i höstas, där 16 nyanlända fysioterapeuter gick en förberedande kurs vid KI (se fotot överst). Under kursen testades och utvecklades ett yrkesspecifikt framtaget introducerande informations- och utbildningsmaterial för fysioterapeuter med utländsk utbildning utanför EU/EES.

Lanseras i november 2020

Den öppna och självinstruerande webbutbildningen ska vara lanserad och tillgänglig för målgruppen via KI (att anmäla sig till och genomföra) från och med november 2020.

Senaste nyheterna

Felaktig information på pappersfakturor

2020-02-19 11:28

Företagande

Nyligen skickade Fysioterapeuterna ut pappersfakturor med betalningsinformation till medlemmar....

Fysioterapeuterna på ortopedmottagningen, Sunderby sjukhus får Kvalitetspriset 2020

2020-02-18 13:15

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2020 tilldelas fysioterapeuterna på ortopedmottagningen vid...

Ny statistik i Saco Lönesök

2020-02-03 13:40

Lön, Medlemsförmån

Den populära medlemsförmånen Saco Lönesök har uppdaterats med ny statistik från höstens löneenkät...

Förbundet utvecklar webbaserad utbildning för nyanlända

2020-01-30 15:06

Tillsammans med Karolinska institutet och Sverige Kommuner och Regioner kommer Fysioterapeuterna...

Fysioterapeuterna deltar inte på världskongressen i Dubai

2020-01-28 16:19

Förbundsstyrelsen tog idag beslut om att ingen officiell delegation från förbundet kommer att del...