2020-01-30 15:06

Utländsk examen

Förbundet utvecklar webbaserad utbildning för nyanlända

Tillsammans med Karolinska institutet och Sverige Kommuner och Regioner kommer Fysioterapeuterna utveckla en webbaserad lärplattform som ska göra det lättare för nyanlända fysioterapeuter att klara Socialstyrelsens kunskapsprov.

Projektet blir möjligt tack vare att Arbetsförmedlingen beviljat förbundets ansökan på 900 000 kronor för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser under 2020.

Tanken är att producera och tillhandahålla ett utvecklat utbildningsmaterial i en lärplattform genom att skapa en öppen och självinstruerande webbutbildning som ger en riktad introduktion för nyanlända fysioterapeuter med utländsk utbildning utanför EU/EES.

Snabbare erhålla svensk legitimation

Målet är att webbutbildningen ska hjälpa till i förberedelserna inför kunskapsprovet eller den ettåriga kompletterande utbildningen som ges av Karolinska Institutet (KI), samt ge stöd inför val av väg för att erhålla svensk legitimation.Detta för att främja nyanländas förutsättningar och process att snabbare erhålla svensk legitimation samt etablera sig på arbetsmarknaden oavsett bostadsort i Sverige.

Innehållet kommer att vara kvalitetssäkrat utifrån det pilotprojekt som genomfördes i höstas, där 16 nyanlända fysioterapeuter gick en förberedande kurs vid KI (se fotot överst). Under kursen testades och utvecklades ett yrkesspecifikt introducerande informations- och utbildningsmaterial för fysioterapeuter med utländsk utbildning utanför EU/EES.

Lanseras i november 2020

Den öppna och självinstruerande webbutbildningen ska vara lanserad och tillgänglig för målgruppen via KI (att anmäla sig till och genomföra) från och med november 2020.

Senaste nyheterna

Se webbinarium i efterhand: Brister vårdkedjan för gravida?

2020-06-30 15:07

Då Almedalsveckan ställdes in i år genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om...

Beställ nytt faktablad om ländryggssmärta

2020-06-29 14:11

Påverkansarbete, Forskning

Ett femte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt...

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabiliteri...

Gällande fysiska möten i förbundets regi

2020-06-15 09:21

Covid-19

Vi får en del frågor till kansliet gällande hur vi kan arrangera fysiska möten och sammankomster...