2020-06-15 09:21

Covid-19

Gällande fysiska möten i förbundets regi

Vi får en del frågor till kansliet gällande hur vi kan arrangera fysiska möten och sammankomster för förbundets räkning. Liksom tidigare följer vi de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Kansliet arbetat på distans sedan den 17 mars och i dagsläget fram till den 31 augusti. Efter semestrarna tas nytt beslut beroende på de rekommendationer som då gäller.

Här finns en sammanfattning av den information som Folkhälsomyndigheten har publicerat. Gå gärna in via länkarna och läs vidare om du är arrangör eller utbildningsanordnare.

För arrangörer:

Här inryms de flesta av de arrangemang som vi i förbundet arrangerar. Det är arrangören som ansvarar för att rekommendationerna följs.

Enligt Folkhälsomyndigheten gäller samma regler som tidigare, förutom att restriktioner kring resor inom landet lättas den 13 juni.

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

För lärosäten och annan högre utbildning

Dessa rekommendationer har uppdaterats och gäller från och med den 15 juni. De gäller för utbildningsanordnare av högre utbildning, såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildning med flera.

Den information som vi har fått del av till Fysioterapeuterna är att våra lärosäten kommer att bedriva huvuddelen av undervisningen digitalt även under hösten, med undantag för delar av termin 1 och 6 samt vissa praktiska moment och examinationer.

För förbundets kurser och utbildningar gäller rekommendationerna för möten och sammankomster som beskrivs ovan, men vissa delar ur dessa nya rekommendationer kan hjälpa till ytterligare när man som arrangör beslutar i vilken form utbildningen ska ske.

Fortfarande gäller att utbildningar ska så långt det går utföras på distans, till exempel teoretiska delar. För praktiska moment kan man ha utbildning fysiskt. Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att rekommendationerna följs.

Man bör följa de allmänna rekommendationerna för att förhindra smittspridning och därutöver behöver utbildningsanordnaren även tänka på följande:

Inomhusmiljö och social samvaro

Öka avståndet mellan sittplatser i föreläsnings- eller seminarielokalen, matsalen, caféet och andra utrymmen om det är möjligt.
Undvik i möjligaste mån både planerade och spontana större samlingar av studenter i exempelvis matsalen, entrén, aulan, examinations- eller föreläsningssalen.

Undvik om möjligt aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt, t ex i praktiska kurser.

Handhygien

Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och caféer.

Städning

Städa lokalerna, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Förbundets samlade information om Covid-19

Senaste nyheterna

Ny medlemsförmån: Rabatt på tågresor med SJ

2020-08-05 14:00

Medlemsförmån

Under 2020 får du som medlem i Fysioterapeuterna 10 procents rabatt på tågresor med SJ.

Se webbinarium i efterhand: Brister vårdkedjan för gravida?

2020-06-30 15:07

Då Almedalsveckan ställdes in i år genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om...

Beställ nytt faktablad om ländryggssmärta

2020-06-29 14:11

Påverkansarbete, Forskning

Ett femte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt...

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabiliteri...