Hedersomnämnande till Sektionen för andning och cirkulation – Fysioterapeuterna

2020-09-08 14:18

Covid-19

Hedersomnämnande till Sektionen för andning och cirkulation

Sektionen för andning och cirkulation tilldelas idag på Internationella Fysioterapins Dag ett hedersomnämnande av förbundsstyrelsen för sitt arbete under coronapandemin.

Motiveringen:

En pandemi drabbar hela samhället och många krafter behövs för att lösa krisen. Sektionen för andning och cirkulation har genom sin styrelse med kraft tagit sig an denna uppgift för en samlad fysioterapeutisk insats i landet.

Tillsammans med universitet och universitetssjukhus i landet har de skapat den Nationella plattformen för fysioterapeuter med samlad kunskap gällande fysioterapi vid covid-19. Genom denna har de bidragit till ökad kunskap bland landets fysioterapeuter till gagn för patienter och samhället.

Genom sitt aktiva internationella arbete har sektionen bidragit till spridning av internationell forskning och kunskap om fysioterapi vid covid-19.

Därutöver har de genom medverkan i ett flertal medier bidragit till kunskapsspridning både inom professionen och bland allmänheten vad gäller fysioterapeutisk andningsvård och rehabiliteringsbehov efter respiratorvård samt belyst behov av rehabilitering efter covid-19 i ett brett perspektiv.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...