2020-10-01 13:51

Påverkansarbete

Ingen överenskommelse om arbetsrätten

Förhandlingarna mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv strandade natten till torsdagen. Fysioterapeuterna ingår i PTK som företräder förbundet inom privat sektor.

Förhandlingarna har handlat om att förändra bland annat anställningsvillkoren och Lagen om anställningsskydd (LAS).

Orsaken till att förhandlingarna kom tillstånd är den utredning som genomförts på uppdrag av regeringen om hur LAS skulle kunna reformeras om inte parterna på arbetsmarknader PTK, LO och Svenskt Näringsliv själva kan komma överens om ett avtal som reformerar LAS. Utfallet av dessa förhandlingar skulle ha en påverkar för hela arbetsmarknaden, även anställda inom offentlig sektor.

Nödvändigt med överenkommelse

Förändringar genom kollektivavtal är det enda långsiktigt hållbara alternativet för att förbättra anställningstryggheten och flexibiliteten på alla delar av arbetsmarknaden. Det menar PTK som också anser att en överenskommelse mellan parterna om hur relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare ska se ut i framtiden är nödvändig.

-Viljan att träffa ett avtal har varit mycket stark bland alla parter och stor kraft har lagts på att arbeta fram förslag som är bra för anställda, arbetsgivare och för samhället. En av våra föresatser var att förhandla ända in i kaklet. Det har vi gjort och det är vi stolta över, säger Martin Linder, PTK:s ordförande i ett pressmeddelande.

Anställningstryggheten behöver utvecklas

PTK anser av anställningstryggheten behöver utvecklas och att förändringar genom såväl lagar som kollektivavtal är den enda lösning som har förutsättningar att fungera på lång sikt. Både genom det skapar förutsättningar för parterna att finna lösningar ute på arbetsplatserna som alla tjänar på, men också för att de sociala trygghetssystemen och andra delar av välfärden är sammanlänkade med det system som innebär att parterna reglerar villkoren på arbetsmarknaden.

-Vårt mål är att alltid stärka anställningstryggheten för våra medlemmar och samtidigt bidra till flexibilitet på arbetsmarknaden. De genomgripande förändringar på flera områden som är nödvändiga för att uppnå detta kräver att arbetsmarknadens parter håller i taktpinnen, säger Martin Linder.

Fungerar i grunden väl

PTK menar också att nuvarande regelverk i grunden fungerar väl och står rustat för att bland annat hantera den period av omställning på arbetsmarknaden som Sverige står inför.

-Det är viktigt att påminna sig om vi redan i dag har kollektivavtal som fungerar bra. Det finns alltså ingen anledning att från politiskt håll snabbt och utan förankring med de organisationer som står närmast företagen och de anställda driva igenom stora förändringar som ändrar spelreglerna på arbetsmarknaden, säger Martin Linder.

Saco ser allvarligt på situationen

Fysioterapeuterna ingår även i centralorganisationen Saco som ser oerhört allvarligt på situationen. Om politikerna nu skulle fatta beslut som försämrar maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetstagarnas nackdel vore det en krigsförklaring mot den svenska modellen.

-Utredningens förslag om ett försämrat anställningsskydd kommer inte att lösa de problem som finns på svensk arbetsmarknad. Det måste politikerna inse, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

-Parterna hade en orimlig uppgift. De tvingades till förhandlingsbordet av politiska skäl och under hot om lagstiftning.

Senaste nyheterna

Beställ nytt faktablad om psykisk ohälsa

2020-10-16 10:42

Påverkansarbete, Forskning

Ett sjätte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Debatt: Lyssna på våra medlemmars behov

2020-10-01 14:00

Påverkansarbete, Debattartikel

Efter alla uppoffringar för att erbjuda hälso- och sjukvård och omsorg är det professionernas tur...

Ingen överenskommelse om arbetsrätten

2020-10-01 13:51

Påverkansarbete

Förhandlingarna mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv strandade natten till torsdagen....

Ta del av kongresshandlingarna

2020-09-30 09:48

Kongress 2020

Den 14-15 november är det dags för Fysioterapeuternas politiska kongress. Samtliga kongresshandli...

Debatt: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

2020-09-18 07:34

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig...