Klart med nationella taxan för 2021 – Fysioterapeuterna

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Klart med nationella taxan 2021

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande ersättningsnivåerna för fysioterapeuter verksamma inom den så kallade nationella taxan. Överenskommelsen innebär en höjning med 2,3 procent för nästa år.

Uppdatering 22 januari 2021:

Regeringen har nu tagit det formella beslutet om ersättningsnivåer för läkare och fysioterapeuter som är verksamma på den så kallade nationella taxan. Regeringen har beslutat i enlighet med överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges läkarförbund respektive Fysioterapeuterna.


Läs även

Uppgörelsen avser förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, allmänt kallat nationella taxan, och innehåller en möjlighet till förlängning för år 2022.

Uppgörelsen träder formellt i kraft när regeringen fattat beslut om förändring i förordningen, vilket väntas ske efter årsskiftet. Detta medför att de nya taxorna kommer att utbetalas retroaktivt för årets första månad(er).

−Den nationella taxan är en viktig del i den regionfinansierade hälso- och sjukvården. Det är glädjande att vi lyckats sluta en bra överenskommelse för de fysioterapeuter som omfattas av den, säger företagarrådets ordförande och Fysioterapeuternas vice ordförande Cecilia Winberg (som vid årsskiftet tillträder som ordförande).

Digitala vårdmöten

Med anledning av pandemin förlängs också den nuvarande överenskommelsen, som infördes i våras, som ger fysioterapeuter möjligheten till digitala vårdmöten inom den nationella taxan.

−Den nuvarande överenskommelsen leder till regionala skillnader kring ersättning och möjlighet till digitala besök. Det finns fortsatt regioner där man inte ersätter för digitala besök och det finns också olikheter i ersättningen för digitala besök. Vi tycker att detta är olyckligt då det leder till ojämlikhet i tillgång till fysioterapi för riskgrupper under pandemin. Vi hade gärna sett en nationell överenskommelse med möjlighet till digitala besök i alla regioner och med en rimlig ersättningsnivå, säger Cecilia Winberg.

Utveckling och förändring av nationella taxan

I samband med förhandlingarna har Fysioterapeuterna påbörjat samtal med SKR och Sveriges läkarförbund om utveckling och förändring av nationella taxan för att aktivt medverka i de förändringsarbeten som initierats på nationell nivå i samband med utredningen God och nära vårds huvudbetänkande.

−När socialdepartementet nu funderar över hur de ska ta nära vård-utredningens förslag vidare är det viktigt att man tar tillvara på den kompetens och mångårig erfarenhet av småskaligt företagande inom hälso- och sjukvården som parterna besitter, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Integrerad del av hälso- och sjukvården

Parterna har delvis olika ståndpunkter om hur systemet ska förändras men är ense om att de vårdgivare som idag verkar enligt den nationella taxan i framtiden bör ingå som en integrerad del av hälso- och sjukvårdssystemet.

−Det är välkommet att parterna nu är överens om ersättningarna enligt nationella taxan och det är ett steg framåt att parterna för samtal om hur framtiden ska se ut för de verksamheter som omfattas av överenskommelsen. Läkarförbundet kommer i dessa samtal att slå vakt om en utveckling av den nationella taxan som värnar de små privat drivna verksamheterna, vilka kännetecknas av en god kontinuitet för patienterna, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Tidigare nyheter

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...