2020-06-01 13:26

Kongress 2020, Covid-19

Kongressen 2020 genomförs digitalt

Fysioterapeuternas politiska kongressen i höst kommer att genomföras digitalt med alla ombud uppkopplade via nätet. Det har förbundsstyrelsen idag beslutat med tanke på Covid-19.

(Alla valda ombud har fått e-post med information. Skulle du som valt ombud inte fått informationen kan du skriva till kansli@fysioterapeuterna.se)

Lördagen den 14 november och söndagen den 15 november 2020 håller Fysioterapeuterna kongress för 85 valda ombud. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och samlas vart fjärde år i november.

Utvecklingen av Covid-19

Med tanke på den stora osäkerhet som råder kring utvecklingen av Covid-19 har förbundsstyrelsen vid sitt möte den 1 juni beslutat att kongressen ska genomföras helt digitalt.

-Det är så klart väldigt tråkigt att vi inte kommer att kunna ses fysiskt, det är en viktig del vid en kongress där förslag ska stötas och blötas mot varandra. Men idag när allt är så osäkert har förbundsstyrelsen valt att vara proaktiv och fatta detta beslut för att en noggrann planering ska kunna ske för bästa genomförandet, säger Stefan Jutterdal.

37 motioner från medlemmar

Till kongressen har det inkommit 37 motioner från medlemmar, som kongressen ska ta ställning till. Det är sju fler än förra kongressen 2016.

-Det är otroligt roligt att engagemanget ökar och att medlemmar har många förslag på hur förbundets arbete kan utvecklas. Jag ser fram emot att diskutera alla dessa förslag och även förbundsstyrelsens propositioner tillsammans med alla medlemmar i november, säger Stefan Jutterdal.

I slutet av augusti kommer valberedningen att presentera sitt förslag på ny förbundsstyrelse och nytt etiskt råd. Sedan är det kongressen som tar ställning till valberedningens förslag.

Senaste nyheterna

Se webbinarium i efterhand: Brister vårdkedjan för gravida?

2020-06-30 15:07

Då Almedalsveckan ställdes in i år genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om...

Beställ nytt faktablad om ländryggssmärta

2020-06-29 14:11

Påverkansarbete, Forskning

Ett femte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt...

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabiliteri...

Gällande fysiska möten i förbundets regi

2020-06-15 09:21

Covid-19

Vi får en del frågor till kansliet gällande hur vi kan arrangera fysiska möten och sammankomster...