Debatt: Möjliggör rehabilitering även under pandemin – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2020-05-05 10:34 Publicerad 2020-04-29 06:50

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Debatt: Möjliggör rehabilitering även under pandemin

Underskatta inte Covid-19:s effekter på folkhälsan. Hälso- och sjukvården får inte prioritera bort det hälsofrämjande och preventiva arbetet under pandemin. Det skriver ordförande Stefan Jutterdal, tillsammans med vice ordförande Cecilia Winberg, i en debattartikel i Dagens Medicin.

Debattartikeln i fulltext

Den nya vardag som vi alla befinner oss i just nu och som på kort tid förändrat våra vanor och beteenden är här för en längre tid, hur länge vet vi inte. Men att denna tid kommer få bestående avtryck i vårt samhälle är vi nog många som är överens om. Inom hälso-och sjukvården och omsorgen är ett stort och nödvändigt fokus på hantering av patienter med covid-19.

Stort behov av rehabilitering

Samtidigt fortsätter personer att insjukna i de "vanliga" sjukdomarna såsom t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stroke i samma takt som förut. Dessa patienter är fortfarande i lika stort behov av rehabilitering som tidigare och vi får inte glömma bort dem och deras behov. Det gäller inte minst de personer som också är i behov av kommunal hälso- och sjukvård och omsorg.

Vi får absolut inte undervärdera behovet av att hälso- och sjukvården har en beredskap för akuta tillstånd som t.ex. pandemier, men vi får inte heller underskatta Covid-19:s effekter på folkhälsan. Däremot ställs inte andra sjukdomar på vänt till dess att samhället tagit sig igenom krisen. Det kommer fortfarande vara så att folksjukdomar kommer stå för mer än en tredjedel av alla dödsfall i Sverige när vi om några år tittar tillbaka på våren 2020. Detta är sjukdomar som går att påverka med mer hälsosamma levnadsvanor.

Hälso- och sjukvården får inte prioritera bort det hälsofrämjande och preventiva arbetet utan måste klara av att både ta hand om akuta tillstånd samt verka för att minska insjuknandet i och effekterna av våra vanligaste folksjukdomar.

Vi får, varje dag, signaler om att patienters behov ställs åt sidan då tillstånden inte ses som akuta. I vissa fall är detta övervägande helt rätt. Däremot blir balansen fel när vi vet att det finns fysioterapeuter som har möjlighet att gå in och utföra t.ex. rehabiliterande insatser för patienter utan symptom på Covid-19, men inte tillåts.

Får inte ersättning för digital videomöten

Detta är en konsekvens av att många fysioterapeuter som är företagare inte får ersättning för att genomföra digitala videomöten inom sina avtal. Här ställs en hel profession åt sidan, på grund av avtalstekniska icke-lösningar. De patienter som står utan de insatser som de behöver kommer inte att stå kvar nolläge om en månad. Risken för tillbakagång är väldigt stor.

På samma sätt är det med alla planerade operationer som ställs in och där köerna inom vissa regioner ökar mycket. För att inte riskera att personer som får sin operation uppskjuten, tex höft-, knä och axeloperation, försämras, borde de erbjudas möjlighet att träffa fysioterapeut för anpassad träning. Det kan minska riskerna för försämring och därmed sämre prognos efter operation.

Vi ser även att den pandemi som nu drabbat samhället kommer öka behovet av rehabilitering. Många tusen kommer att behöva rehabilitering efter att ha drabbats av Covid-19 och behovet är större än de människor som behöver söka sjukhusvård. En stor andel av de insjuknade kommer inte behöva söka vård, men de kommer behöva anpassade andningsövningar och träning för att återuppbygga sin fysiska kapacitet. Så behovet av rehabilitering kommer inte att minska efter att Sverige tagit sig igenom de utmaningar som vi nu står mitt i, behovet kommer vara långt mycket större än innan. Tillsammans kan vi minska de effekter som kommer efter Covid-19.

Fyra uppmaningar till regionerna

Därför vill vi rikta uppmaningen till landets regionledningar att se över systemen så att vi fysioterapeuter kan göra allt som står i vår makt för att de patienter som så behöver ska få den rehabilitering de behöver och har rätt till, genom att:

1. Omgående möjliggöra och ge ersättning för digitala vårdbesök för alla
2. Möjliggöra för personer i vårdkö att träffa fysioterapeut för anpassat anpassad träning i väntan på operation
3. Säkerställa tillgång till rehabilitering för personer med kroniska sjukdomar
4. Säkerställa tillgång till hälsofrämjande och preventiva hälso-och sjukvårdsinsatser

Stefan Jutterdal
Ordförande Fysioterapeuterna

Cecilia Winberg
Vice ordförande och ordförande i Företagarrådet, Fysioterapeuterna

 

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...