Nej till förändringar gällande semestrar för kommun- och regionanställda – Fysioterapeuterna

2020-04-24 09:35

Covid-19

Nej till förändringar gällande semestrar för kommun- och regionanställda

AkademikerAlliansen har beslutat att säga nej till ett förslag om överenskommelse om hantering av sommarens med motparterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag, där Fysioterapeuterna ingår.

Diskussioner pågått sedan mars

Sedan mitten av mars har diskussioner pågått mellan centrala parter om en reglering av undantag från semesterreglerna för 2020 med anledning av corona-krisen. Arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona har lyft behovet av att skapa ordning och reda på lokal nivå och att säkerställa att de anställda som jobbar i oerhört ansträngda verksamheter får behövlig vila och återhämtning.

Viktigast för arbetsgivarsidan att reglera har varit en kortare tid för att meddela semesterförläggning (en månad istället för två) samt att förlänga perioden för den s.k. huvudsemestern. Huvudsemesterperioden är enligt villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser månaderna juni - augusti. Huvudsemester kan även förläggas till månaderna maj och september efter lokal förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL).

Förhandlingarna har till slut lett fram till ett förslag som de fackliga parterna gått med på att ta upp för prövning i sina högsta beslutande organ. I slutförslaget finns möjlighet för arbetsgivarna att förlägga huvudsemestern till december. Skälet till det är att arbetsgivarparterna bedömde att det skulle vara omöjligt för många verksamheter att förlägga någon semester alls i maj och att perioden därför skulle bli för kort.

Tanken bakom december som alternativ förläggningsmånad var att semestern då skulle kunna kombineras med jul- och nyårsledighet för en längre sammanhängande period. I förslaget låg en ekonomisk ersättning för de medarbetare vars huvudsemester flyttas till december.

AkademikerAlliansen tackar nej

Den 21 april beslutade AkademikerAlliansens representantskap att tacka nej till förslaget om semesteröverenskommelse. Nedan redogörs för huvudskälen bakom beslutet.

  • Förläggning av huvudsemestern till december är mycket negativ för våra medlemmar. En ekonomisk ersättning kan i de flesta fall inte uppväga flytt av sommarsemester till december.
  • Om syftet är att anställda som har jobbat intensivt under lång tid ska få erforderlig vila och återhämtning är det alldeles för långt till december.
  • Att vara ledig de första veckorna i december och jobba när skolorna är stängda kan göra det mycket svårt för barnfamiljer att få ihop vardagen.
  • Semesterfrågor kommer att behöva hanteras lokalt, men det är bättre att göra det genom lokala överenskommelser. Det är mycket svårt att sätta en central prislapp på vad flyttad huvudsemester är värd, eftersom olika yrkesgrupper och verksamheter har så olika förutsättningar.
  • Om en andra våg av smittspridning kommer till hösten/vintern kan möjligheten att vara ledig i december påverkas och då kommer detta avtal ändå inte lösa problemet i de mest utsatta verksamheterna.
  • Semesterlagen och kollektivavtalet har tydliga regler kring semesterförläggning och vi anser att dessa är tillräckliga i rådande läge. AkademikerAlliansen utgår från att arbetsgivarna har en god och långsiktig planering för bemanningen och att de planerar verksamheten utifrån att våra medlemmar ska få vila och återhämtning.

Situationen i landet är mycket allvarlig, inte minst i många regioner och kommuner. Alla behöver bidra till att verksamheterna löper på så smidigt som möjligt. Vi vet att våra förbunds medlemmar vill ta sitt ansvar i denna krissituation och hjälpa till på det bästa sätt de kan. Men det är viktigt att detta sker inom ramen för gällande lagar, kollektivavtal och anställningsavtal.

Frivillighet ska vara första lösningen

AkademikerAlliansen anser att frivillighet vad gäller semesterförläggning alltid ska vara den första lösningen, och att frivilligheten ska löna sig genom ekonomisk ersättning. Denna går dock inte att sätta ett centralt pris på, den är beroende av de lokala förutsättningarna och behoven.

Om du som medlem får en fråga från din arbetsgivare om att flytta din semester och är osäker på hur du ska göra, hör av dig till Fysioterapeuterna för rådgivning.

Fackligt stöd och hjälp

Lokalt ombud

Kontakta i första hand ditt lokala ombud om du behöver facklig rådgivning och hjälp. Vill du engagera dig som lokalt ombud kontakta ditt distrikt.

Fackliga centrala medlemsrådgivningen

Om du inte får kontakt med ditt lokala ombud kan du ringa kansliets centrala ombudsmän på telefonnummer: 08-567 06 100, välj tonval 1 sedan 1 igen.
Du kan även e-posta kansli@fysioterapeuterna.se, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Måndagar: 09.00-12.00
Tisdagar: Ingen telefontid
Onsdagar:  13:00-16:00
Torsdagar: Ingen telefontid
Fredagar: 09.00-12.00

 

Fysioterapeuternas policy avseende rättshjälp

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...