Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte rehabiliteringen – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2020-06-29 13:12 Publicerad 2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt ansvariga för rehabilitering) visar att mer än hälften av kommunerna inte anser att de klarar sitt rehabiliterande uppdrag fullt ut.

Ta del av hela rapporten

Kommuners beredskap ur ett rehabiliterande perspektiv vid Covid-19

Läs också

Inom den kommunala hälso- och sjukvården växer antalet personer som har genomgått en infektion med Covid-19. För att ta reda på hur de som arbetar som MAR uppfattar kommunernas beredskap att ta hand om dessa personer ur ett rehabiliterande perspektiv har Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter genomfört en enkät till Sveriges MAR:ar.

Negativ påverkan på rehabiliteringen

Enkätsvaren visar att coronapandemin och Covid-19 i hög grad påverkat den rehabilitering som genomförs i kommunerna i negativ bemärkelse. Detta riskerar leda till en försämrad patientsäkerhet samt sämre förutsättningar att bedriva kvalitets- och förbättringsarbete.

Mer än hälften av de svarande anser inte att kommunen just nu i full utsträckning klarar sitt rehabiliterande uppdrag, vilket kommer leda till ökad fysisk och psykisk ohälsa samt förlorad aktivitets- och funktionsförmåga.

Kostsam rehabiliteringsskuld

Denna rehabiliteringsskuld kommer att bli kostsam för Sveriges kommuner och regioner och leder till såväl ett ökat lidande hos den enskilde individen och dennes anhörig som till ökade samhällskostnader.

Utifrån det resultat som framkommit i undersökning kommer Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter fortsätta arbetet med att samla och dela erfarenheter kring rehabilitering efter Covid-19 samt att synliggöra den rehabilitering som sker i kommunerna och hur denna påverkas av den coronapandemin.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...