Uppdaterad 2020-06-29 13:12 Publicerad 2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt ansvariga för rehabilitering) visar att mer än hälften av kommunerna inte anser att de klarar sitt rehabiliterande uppdrag fullt ut.

Ta del av hela rapporten

Kommuners beredskap ur ett rehabiliterande perspektiv vid Covid-19

Läs också

Inom den kommunala hälso- och sjukvården växer antalet personer som har genomgått en infektion med Covid-19. För att ta reda på hur de som arbetar som MAR uppfattar kommunernas beredskap att ta hand om dessa personer ur ett rehabiliterande perspektiv har Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter genomfört en enkät till Sveriges MAR:ar.

Negativ påverkan på rehabiliteringen

Enkätsvaren visar att coronapandemin och Covid-19 i hög grad påverkat den rehabilitering som genomförs i kommunerna i negativ bemärkelse. Detta riskerar leda till en försämrad patientsäkerhet samt sämre förutsättningar att bedriva kvalitets- och förbättringsarbete.

Mer än hälften av de svarande anser inte att kommunen just nu i full utsträckning klarar sitt rehabiliterande uppdrag, vilket kommer leda till ökad fysisk och psykisk ohälsa samt förlorad aktivitets- och funktionsförmåga.

Kostsam rehabiliteringsskuld

Denna rehabiliteringsskuld kommer att bli kostsam för Sveriges kommuner och regioner och leder till såväl ett ökat lidande hos den enskilde individen och dennes anhörig som till ökade samhällskostnader.

Utifrån det resultat som framkommit i undersökning kommer Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter fortsätta arbetet med att samla och dela erfarenheter kring rehabilitering efter Covid-19 samt att synliggöra den rehabilitering som sker i kommunerna och hur denna påverkas av den coronapandemin.

Senaste nyheterna

Debatt: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

2020-09-18 07:34

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig...

Debatt: Hög tid att förbättra arbetsmiljön

2020-09-17 11:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Det är hög tid för arbetsgivare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården att förbättra...

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm för brott mot lagen

2020-09-14 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har idag lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) för att uppmärksam...

Hedersomnämnande till Sektionen för andning och cirkulation

2020-09-08 14:18

Covid-19

Sektionen för andning och cirkulation tilldelas idag på Internationella Fysioterapins Dag ett...

Monika Fagevik Olsén utsedd till Årets fysioterapeut 2020

2020-09-08 13:00

Årets fysioterapeut, Covid-19

Professor Monika Fagevik Olsén vid Göteborgs universitet utsågs idag till Årets fysioterapeut i...