Uppdaterad 2020-06-29 13:12 Publicerad 2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt ansvariga för rehabilitering) visar att mer än hälften av kommunerna inte anser att de klarar sitt rehabiliterande uppdrag fullt ut.

Ta del av hela rapporten

Kommuners beredskap ur ett rehabiliterande perspektiv vid Covid-19

Läs också

Inom den kommunala hälso- och sjukvården växer antalet personer som har genomgått en infektion med Covid-19. För att ta reda på hur de som arbetar som MAR uppfattar kommunernas beredskap att ta hand om dessa personer ur ett rehabiliterande perspektiv har Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter genomfört en enkät till Sveriges MAR:ar.

Negativ påverkan på rehabiliteringen

Enkätsvaren visar att coronapandemin och Covid-19 i hög grad påverkat den rehabilitering som genomförs i kommunerna i negativ bemärkelse. Detta riskerar leda till en försämrad patientsäkerhet samt sämre förutsättningar att bedriva kvalitets- och förbättringsarbete.

Mer än hälften av de svarande anser inte att kommunen just nu i full utsträckning klarar sitt rehabiliterande uppdrag, vilket kommer leda till ökad fysisk och psykisk ohälsa samt förlorad aktivitets- och funktionsförmåga.

Kostsam rehabiliteringsskuld

Denna rehabiliteringsskuld kommer att bli kostsam för Sveriges kommuner och regioner och leder till såväl ett ökat lidande hos den enskilde individen och dennes anhörig som till ökade samhällskostnader.

Utifrån det resultat som framkommit i undersökning kommer Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter fortsätta arbetet med att samla och dela erfarenheter kring rehabilitering efter Covid-19 samt att synliggöra den rehabilitering som sker i kommunerna och hur denna påverkas av den coronapandemin.

Senaste nyheterna

Se webbinarium i efterhand: Brister vårdkedjan för gravida?

2020-06-30 15:07

Då Almedalsveckan ställdes in i år genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om...

Beställ nytt faktablad om ländryggssmärta

2020-06-29 14:11

Påverkansarbete, Forskning

Ett femte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt...

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabiliteri...

Gällande fysiska möten i förbundets regi

2020-06-15 09:21

Covid-19

Vi får en del frågor till kansliet gällande hur vi kan arrangera fysiska möten och sammankomster...