Uppdaterad 2020-06-08 12:54 Publicerad 2020-06-04 19:07

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete, Covid-19

SKR lämnar förhandlingarna om digitala vårdbesök

Fysioterapeuterna har tillsammans med Sverige läkarförbund förhandlat med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om ersättningsnivå för digitala vårdbesök på nationella taxan. SKR har nu valt att lämna förhandlingarna.

Regeringen fattade den 20 maj beslut om förändringar i förordningen om ersättning för fysioterapi som möjliggör att fysioterapeuter verksamma på nationella taxan kan få ersättning för digitala vårdbesök från den 8 juni och fram till och med sista december i år. Detta efter ett intensivt påverkansarbete som förbundet bedrivit i frågan sedan den 13 mars.

Patienter med behov av fysioterapi

Regeringen gjorde den temporära förändringen i förordningen för att tillgodose riskgruppernas behov av fysioterapi och att minska risken för smittspridning under pandemin. Patienter som har behov av fysioterapi tillhör i hög utsträckning de nu för Covid-19 utpekade riskgrupperna.

-Vi ser att många patienter därför avstår nödvändig rehabilitering vilket riskerar att medföra stort lidande och långvariga funktionsnedsättningar. Detta hade kunnat undvikas om patienter fått tillgång till fysioterapi, säger Fysioterapeuternas vice ordförande Cecilia Winberg, som är ordförande i förbundets företagarråd.

SKR har valt att avsluta dialogen

Sedan regeringsbeslutet har förbundet förhandlat intensivt med SKR om ersättningsnivån för digitala vårdbesök. Utan att komma överens har nu SKR valt att avsluta dialogen med Fysioterapeuterna och Läkarförbundet och istället ensidigt fastställa rekommendationer på ersättningsnivå till Sveriges 21 regioner.

-Vi beklagar att SKR valt att avsluta utan överenskommelse. Fysioterapeuterna är villiga att återuppta förhandlingen om och när SKR så önskar. SKR:s beslut gör att möjligheten för fysioterapeuter på nationella taxan att starta igång med digitala vårdbesök ytterligare försenas. Det är djupt olyckligt, avslutar Cecilia Winberg.

Nu vidtar istället förhandlingar med varje enskild region om att erbjuda digitala vårdbesök hos fysioterapeuter verksamma enligt LOF, Lagen om ersättning för fysioterapi.

Läs också:

Tidigare nyhet:

Senaste nyheterna

Se webbinarium i efterhand: Brister vårdkedjan för gravida?

2020-06-30 15:07

Då Almedalsveckan ställdes in i år genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om...

Beställ nytt faktablad om ländryggssmärta

2020-06-29 14:11

Påverkansarbete, Forskning

Ett femte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt...

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabiliteri...

Gällande fysiska möten i förbundets regi

2020-06-15 09:21

Covid-19

Vi får en del frågor till kansliet gällande hur vi kan arrangera fysiska möten och sammankomster...