"Tillsammans är enda vägen framåt" – Fysioterapeuterna

2020-03-19 17:24

Företagare, Påverkansarbete, Medlem, Covid-19

"Tillsammans är enda vägen framåt"

Vi jobbar ihärdigt för dig som medlem, skriver ordförande Stefan Jutterdal med anledning av coronavirusets följder.

I dessa intensiva dagar med coronavirusets framfart är det mycket i vardagen som förändras för de allra flesta av oss. På många arbetsplatser är det en pressad arbetssituation, med mycket oro. Dagligen får vi väldigt många samtal och har många kontakter till Fysioterapeuternas kansli från oroliga och bekymrade medlemmar. Oron är mycket förståelig.

Gör allt vi kan för att hjälpa

Från förbundets sida gör vi allt vi kan för att hjälpa dig på bästa sätt och genom att ta frågorna vidare till berörda aktörer, som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), myndigheter och regeringen. Vi får ha förståelse för att det är många i samhället som har stora bekymmer just nu, vilket gör att vi inte alltid får snabba svar på våra frågor. Dock kommer vi ihärdigt att fortsätta vårt arbete för att stödja dig som medlem och driva dina frågor.

Vi uppdaterar kontinuerligt information på vår webbplats, så gå in där och läs för att ta del av förbundets stöd, rekommendationer och påverkansarbete. På www.fysioterapeuterna.se/corona finns all information samlad.

Tack till alla fysioterapeuter och medlemmar

Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla fysioterapeuter och sjukgymnaster och alla andra medarbetare i hälso- och sjukvården, som kämpar i frontlinjen mot coronavirusutbrottet och också visa stöd för dem som stannar hemma för att skydda sig själva och andra från Covid-19.

Jag vill också tacka dig för att du är medlem i Fysioterapeuterna! Det är genom dig och alla andra medlemmar som vi kan driva professionen framåt och samtidigt ge stöd och hjälp i exempelvis dessa svåra tider.

Den här situationen ser ut att kunna bli långvarig. Därför gäller det att hitta hållbara förhållningssätt. Vad kan du och jag göra? Kanske emellanåt se till att prata om något annat än covid-19? Kanske stänga av telefonen kortare stunder på fritiden?

Fysisk aktivitet är livsviktigt

En viktig sak som vi som fysioterapeuter är mycket medvetna om är att fysisk aktivitet är livsviktigt. Det gäller inte minst i dessa tider. Som tur är har vi på de flesta håll i landet gott om grönytor, så att vi kan gå ut och röra på oss i naturen, utan att vara i grupp eller i närkontakt med andra människor.

En sak är jag helt övertygad om. Det är nu alldeles nödvändigt att vi alla hjälps åt för att tillsammans ta oss igenom denna tid. Fysioterapeuter har väldigt mycket kunskap och kompetens att bidra med och kanske kan vår kompetens komma väl till användning i den nya situation som vi nu befinner oss i.

Tillsammans är enda vägen framåt nu!

Hälsningar,
Stefan Jutterdal
Ordförande

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...