Två kandidater kvar till Årets fysioterapeut 2020 – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2020-06-09 13:53 Publicerad 2020-06-08 13:35

Årets fysioterapeut

Två kandidater kvar till Årets fysioterapeut 2020

Fysioterapeuternas externa jury har sammanträtt och valt ut två kandidater som går vidare till att kunna bli Årets fysioterapeut 2020, bland dem som nominerats av Fysioterapeuternas medlemmar.

Under jurymötet valdes Emma Malm och Monika Fagevik Olsén ut att gå vidare i processen. Ta del av juryns motivering nedan.

Emma Malm, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Emma Malm har under covid-19-pandemin visat stor handlingskraft och har med beslutsamhet strukturerat och utvecklat verksamheten utifrån patienternas behov. Genom utbildning av kollegor i fysioterapeutiska insatser på en intensivvårdsavdelning och genom att sprida och implementera ny kunskap om fysioterapeutiska insatser för patienter med Covid-19 har Emma starkt bidragit till att både utveckla professionen och förbättra patienters hälsa. Trots en mycket tung arbetsbelastning under pandemin har Emma konsekvent bidragit till verksamhetsutveckling och till kollegors kunskapslyft. Genom att även nå ut till och utbilda andra professioner om/i fysioterapeutiska insatser på en intensivvårdsavdelning bidrar Emma till fysioterapins utveckling.

Monika Fagevik Olsén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

År 2020 har varit ett år som så här långt präglats av Covid-19. Monika Fagevik Olsén har varit en av de drivande personerna bakom den "Nationella plattformen för fysioterapeuter om Covid-19", en plattform som samlat utbildningsmaterial om fysioterapi vid Covid-19 och erbjudit interaktiva paneldiskussioner. Plattformen har bidragit till att sprida kunskap om fysioterapi och att fysioterapeuter på ett tryggt sätt kunnat tillämpa metoder i vården av patienter med covid-19. I sin roll som universitetssjukhusöverfysioterapeut har Monika genom utbildning av fysioterapeuter, utveckling och samordning och kliniskt arbete med patienter i hög grad bidragit till att förbättra patienters hälsa. Genom sin medverkan i det nybildade rehabteamet för patienter med Covid-19 bidrar Monika även till professionens utveckling i stort.

Utses i samband med Fysioterapins Dag 2020

De två utvalda kandidaterna kommer att intervjuas av ledamöter i förbundsstyrelsen och därefter utses årets pristagare, som tillkännages i samband med firandet av Internationella Fysioterapins Dag den 8 september.

Fakta om Årets fysioterapeut

Priset delas ut varje år till den fysioterapeut (sjukgymnast) som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till förbättrad hälsa hos patienter och medborgare. Årets fysioterapeut utses av förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som tagit ställning utifrån de personer som blivit nominerade.

Juryn för Årets fysioterapeut 2020

  • Christina Kennedy, Chefredaktör Dagens Samhälle
  • Eva Fernvall, Senior rådgivare
  • Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Sveriges läkarförbundet
  • Robin Jarl, ordförande Studentsektionen Fysioterapeuterna
  • Inger Ros, Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung
  • Stefan Jutterdal, Förbundsordförande Fysioterapeuterna
  • Cecilia Fridén, FoU-chef, Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...