2020 – Fysioterapeuterna

2020

Debatt: Oansvarigt med uppsägningar när behovet av rehabilitering är alarmerande

2020-05-14 08:23

Redan nu är det tydligt att behovet av rehabilitering både under och efter pandemin är alarmerand...

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Utredning med råd och stöd gällande moms vid uthyrning av personal

2020-05-13 13:58

Med anledning av de senaste domarna från Högsta Förvaltningsdomstolen avseende undantaget från...

Företagare

Domstol: Ej rätt begränsa rätten till särskilt arvode

2020-05-12 10:08

Regioner har inte rätt att begränsa rätten till särskilt arvode för fysioterapeuter verksamma på...

Företagare, Nationella taxan

Debatt: Konsekvenserna av isolering på äldreboenden kräver handlingsplan

2020-05-12 08:25

Det krävs en handlingsplan för att minimera konsekvenser av besöksförbud och social isolering för...

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Beställ material till Fysioterapins Dag!

2020-05-11 11:18

Tisdagen den 8 september 2020 är det dags igen att fira Internationella Fysioterapins Dag. På gru...

Påverkansarbete, Medlemsförmån

Nytt kompetens- och omställningsavtal för kommuner och regioner

2020-04-30 14:18

AkademikerAlliansen (där Fysioterapeuterna ingår) och övriga fackliga parter är överens med...

Kollektivavtal

Nytt faktablad om fysioterapi vid demens

2020-04-30 11:26

Ett nytt faktablad om fysioterapi vid demenssjukdom finns nu framtaget i serien ”Fysioterapi ger...

Påverkansarbete, Forskning

Debatt: Möjliggör rehabilitering även under pandemin

2020-04-29 06:50

Underskatta inte Covid-19:s effekter på folkhälsan. Hälso- och sjukvården får inte prioritera bor...

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Avtal för privatanställda om personalförsörjning under pandemin

2020-04-24 14:12

Akademikerförbunden (där Fysioterapeuterna ingår) har träffat kollektivavtal med Almega...

Kollektivavtal, Covid-19

Nej till förändringar gällande semestrar för kommun- och regionanställda

2020-04-24 09:35

AkademikerAlliansen har beslutat att säga nej till ett förslag om överenskommelse om hantering av...

Covid-19