2021 – Fysioterapeuterna

2021

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Företagare

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Fysioterapeuterna, Företagare

I ordförandens blogg: Trygghet, utveckling och möjlighet till god hälsa i arbetslivet!

2021-12-03 10:02

Julen nalkas och även detta år blir det ett tufft semesterläge för många under julen. Ingen...

Påverkansarbete

I ordförandens blogg: Våga satsa på folkhälsan!

2021-11-26 10:58

Vi har inte råd att inte satsa på folkhälsan med tanke på de utmaningar och den resursbrist som...

Påverkansarbete

Viktigt information gällande specialistordningen inför ansökningsomgång våren 2022

2021-11-15 15:21

Den 1 januari 2022 inrättas den moderniserade specialistordningen. Vårens ansökningsdatum är...

Specialistordning

I ordförandens blogg: Att bidra till hållbar utveckling!

2021-11-12 08:19

Att vi behöver göra något för klimatet och att alla behöver vara delaktiga i den omställning mot...

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

I ordförandens blogg: Har du sagt tack till ditt skyddsombud?

2021-10-29 08:19

Det var tufft innan men det är tuffare nu. Coronapandemin har förvärrat utgångsläget ytterligare...

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete