Beslut om reviderad specialistordning – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2021-06-04 16:24 Publicerad 2021-06-03 09:41

Påverkansarbete, Utbildning, Specialistordning

Beslut om moderniserad specialistordning

Förbundsstyrelsen har beslutat om en moderniserad specialistordning från 1 januari 2022, för dig som vill bli specialistfysioterapeut. Beslutet innebär bland annat att ansöknings- och granskningsprocess ska bli enklare och mindre tidskrävande. Dessutom får varje specialistinriktning sin egen studiehandledning.

Beslutet innehåller flera delar:

  • Granskningsprocessen och handledarens roll
  • Beslut om 17 studiehandledningar och dess utformning.
  • Beslut om att den reviderade specialistordningen gäller från 1 januari 2022.
  • Beslut om en arbetsprocess för ett gemensamt specialistområde inom rörelsestödjeorganens hälsa/sjukdomar.

Förändringarna görs för att hälso- och sjukvården är i ständig förändring och målformuleringar behöver ses över kontinuerligt, samt för att göra det mer transparent kring vad som granskas i en specialistansökan.

Fortsatt höga kunskapskrav

Kunskapskraven för att bli specialist, enligt Fysioterapeuternas specialistordning, kommer dock fortfarande att vara höga med ambition att motsvara hälso- och sjukvårdens behov av specialistkompetens.

Det första ansökningstillfället med den reviderade specialistordningen blir den 1 februari 2022. Förbundets kansli arbetar med att ta fram övergångsregler för dig som håller på att bli specialist.

17 olika studiehandledningar

Samtliga 17 specialistinriktningar får sin egen studiehandledning som beskriver vilka mål som ST-fysioterapeuten förväntas uppnå samt förslag på aktiviteter för att uppnå målen. Dessutom finns en beskrivning av varje mål samt beskrivning av måluppfyllnad. Studiehandledningen ger också vägledning till rekommenderade förutsättningar för ST-utbildning.

När en sökande skriver sin individuella studieplan ska hen utgå från studiehandledningen.

Specialistkommitténs roll

Samma gäller då specialistkommittén granskar studieplaner och specialistansökningar - granskningen görs i relation till studiehandledningen. Specialistkommitténs fokus kommer att ligga på granskningen av studieplaner medan granskningen av specialistansökningar framför allt utgörs av formella intyg. Handledarna ges därmed ett något större mandat att avgöra då ST-fysioterapeuten har uppnått lärandemålen.

För att stötta handledarna planeras ett antal olika åtgärder, bland annat specialisthandledarutbildning (se längst ner i denna text), handledarnätverk med mera.


Specialisthandledarutbildning

Under våren 2021 har en pilotutbildning i specialisthandledning genomförts där både ST-fysioterapeuten och handledaren har deltagit. Kursen har utvärderats och till hösten 2021 kommer alla som antas till specialistutbildningen erbjudas möjlighet att delta i kursen.

Senaste nyheterna

I ordförandens blogg: Dagens budgetförslag

2021-09-20 14:16

Påverkansarbete

Det finns flera satsningar som jag hoppas kommer att göra skillnader för vårdens medarbetare. Det...

Malin Nygren-Bonnier är Årets fysioterapeut 2021

2021-09-08 13:45

Årets fysioterapeut, Påverkansarbete, Covid-19

Docent och lektor Malin Nygren-Bonnier vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukh...

Ordförandens hälsning på Internationella Fysioterapins Dag

2021-09-08 05:01

Idag, den 8 september, firas Internationella Fysioterapins Dag över hela världen. Se ordförande...

Ordförandens blogg: Ett uppdrag, ett kansli och en reduktion

2021-09-06 10:02

Påverkansarbete

Senaste veckan har det presenterats flera förslag som kommer att påverka förutsättningar för...

Tre webbinarier med fokus på din karriär

2021-08-30 10:41

Fysioterapeuterna, Utbildning, Medlemsförmån, Fysioterapeuternas webbinarium

För dig som är medlem finns tre inspirationsseminarier via webben att ta del av med fokus på din...