Beslut om reviderad specialistordning – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2021-06-04 16:24 Publicerad 2021-06-03 09:41

Påverkansarbete, Utbildning, Specialistordning

Beslut om moderniserad specialistordning

Förbundsstyrelsen har beslutat om en moderniserad specialistordning från 1 januari 2022, för dig som vill bli specialistfysioterapeut. Beslutet innebär bland annat att ansöknings- och granskningsprocess ska bli enklare och mindre tidskrävande. Dessutom får varje specialistinriktning sin egen studiehandledning.

Beslutet innehåller flera delar:

  • Granskningsprocessen och handledarens roll
  • Beslut om 17 studiehandledningar och dess utformning.
  • Beslut om att den reviderade specialistordningen gäller från 1 januari 2022.
  • Beslut om en arbetsprocess för ett gemensamt specialistområde inom rörelsestödjeorganens hälsa/sjukdomar.

Förändringarna görs för att hälso- och sjukvården är i ständig förändring och målformuleringar behöver ses över kontinuerligt, samt för att göra det mer transparent kring vad som granskas i en specialistansökan.

Fortsatt höga kunskapskrav

Kunskapskraven för att bli specialist, enligt Fysioterapeuternas specialistordning, kommer dock fortfarande att vara höga med ambition att motsvara hälso- och sjukvårdens behov av specialistkompetens.

17 olika studiehandledningar

Samtliga 17 specialistinriktningar får sin egen studiehandledning som beskriver vilka mål som ST-fysioterapeuten förväntas uppnå samt förslag på aktiviteter för att uppnå målen. Dessutom finns en beskrivning av varje mål samt beskrivning av måluppfyllnad. Studiehandledningen ger också vägledning till rekommenderade förutsättningar för ST-utbildning.

När en sökande skriver sin individuella studieplan ska hen utgå från studiehandledningen.

Specialistkommitténs roll

Samma gäller då specialistkommittén granskar studieplaner och specialistansökningar - granskningen görs i relation till studiehandledningen. Specialistkommitténs fokus kommer att ligga på granskningen av studieplaner medan granskningen av specialistansökningar framför allt utgörs av formella intyg. Handledarna ges därmed ett något större mandat att avgöra då ST-fysioterapeuten har uppnått lärandemålen.

För att stötta handledarna planeras ett antal olika åtgärder, bland annat specialisthandledarutbildning (se längst ner i denna text), handledarnätverk med mera.


Specialisthandledarutbildning

Under våren 2021 har en pilotutbildning i specialisthandledning genomförts där både ST-fysioterapeuten och handledaren har deltagit. Kursen har utvärderats och till hösten 2021 kommer alla som antas till specialistutbildningen erbjudas möjlighet att delta i kursen.

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...