Debatt: Livsavgörande med rehabilitering efter Covid-19 – Fysioterapeuterna

2021-07-06 10:36

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Debatt: Livsavgörande med rehabilitering efter Covid-19

Uppemot 100 000 personer kämpar med långdragna symptom efter Covid-19. Fysioterapeuter har kompetens att göra bedömning av vad patienter kan och förmår och är experter på anpassad träning och rehabilitering efter sjukdom eller skada. Det skriver ordförande Cecilia Winberg, tillsammans med nätverket Läkare till läkare, i en debattartikel hos Expressen.

Debattartikeln i fulltext

Ungefär var tionde person som smittats med coronaviruset lever med långvariga symptom, postcovid, som finns kvar i tre månader eller mer. Med dagens bekräftade fall av covid-19 i Sverige betyder det att det är uppemot 100 000 personer som antagligen kämpar med långdragna symptom. Det är viktigt att symptom tas på allvar och att man söker vård om man märker förändringar i sin egen kroppsfunktion. Fysioterapeuter är en profession som i detta sammanhang kan hjälpa dig.

Diffusa symptom

Hur en person drabbas av viruset kan inte förutses. Det vanligaste är att man blir helt återställd efter en genomgången infektion. Men för de personer som drabbas av postcovid innebär det att man under lång tid kämpar med diffusa symptom som är svåra att diagnosticera. Det kan handla om enorm trötthet och huvudvärk, smärta, nedsatt lungfunktion som bidrar till hosta och andfåddhet. Andra får koncentrationssvårigheter, magproblem eller kraftiga pulshöjningar av att till exempel sätta sig eller resa sig upp. Vissa klarar inte av sitt arbete eller utbildning, för andra går det bra att arbeta men fritidsaktiviteter och familjelivet påverkas negativt.

Helt klart är att livet för alla människor som drabbas av långvariga symtom påverkas negativt. I det längre perspektivet drabbar det även samhället då sjukskrivning och problem med rätt stöd och behandling tyvärr ofta uteblir. Många kämpar idag med symptom som man ska söka hjälp för. Vi har mött personer som sökt vård men fått höra att besvären snarare sägs vara psykiska eller att det kommer gå över. Man får inget stöd, ingen bedömning av sin funktion och kommer inte vidare i vårdsystemet. Läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor har alla olika kompetenser och ska komplettera varandra i hälso- och sjukvården. Fysioterapeuten har till exempel kompetens att göra en bred bedömning av vad du kan och förmår, och är experter på anpassad träning och rehabilitering efter sjukdom eller skada.

Sök fysioterapeut utan remiss

För patienter är det viktigt att få träffa rätt profession så snabbt som möjligt. En yrkesgrupp som kan vara rätt är fysioterapeuter. Du kan sedan länge söka fysioterapeut utan remiss. Inom primärvården arbetar fysioterapeuter varje dag med göra kvalificerade funktionsbedömningar av personer med komplexa och mångfacetterade symtom. Vid bedömning av uthållighet är det tex lätt att hitta avvikelser som onormal pulshöjning där det kan finnas behov av fortsatt utredning. Rehabilitering är aldrig lika för två människor, varje tillstånd kräver sin insats. Därför är det viktigt att personer som har långvariga problem efter en covid-infektion vet att det finns stöd att få och att man kan vända sig till en fysioterapeut på en vårdcentral.

Och det kanske inte är så konstigt att det är svårt att ställa en diagnos då tillståndet är relativt nytt och vi som professioner hela tiden lär oss genom att träffa patienter. Än viktigare blir då att utgå från personens funktionsförmåga. Personer som mått bra, men helt plötsligt söker vård för symptom som ger en eller flera nytillkomna funktionsnedsättningar måste tas på allvar. Utebliven behandling och rehabilitering ökar risken för långvariga sjukskrivningar och ökat vårdbehov. Så, om du misstänker att du fått nedsatt funktionsförmåga efter covid: Besök en fysioterapeut!

Cecilia Winberg
Förbundsordförande Fysioterapeuterna

Lisa Norén och Sofia Breland
Specialistläkare i allmänmedicin och talespersoner för nätverket Läkare till läkare som samlar läkare som själva upplevt komplikationer eller långvariga symptom av Covid-19

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...