Fem prioriterade områden i årets verksamhetsplan – Fysioterapeuterna

2021-02-23 15:21

Lön, Påverkansarbete, Agenda 2030

Fem prioriterade områden i årets verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om årets verksamhetsplan, som innehåller fem prioriterade områden. Det handlar om Agenda 2030, en framtidsutredning, omställning, kompetens och karriär, samt avtal och förhandling.

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i kongressen som i november bland annat fattade beslut om att hela förbundets verksamhet ska genomsyras av Agenda 2030 och Barnkonventionen. Bland annat kommer en hållbarhetsstrategi att tas fram som en viktig del i detta arbete.

För att Fysioterapeuterna ska bli ett starkare och attraktivare förbund kommer en visionär framtidsutredning att göras.

Ett annat prioriterat område är förbättrat stöd till medlemmar, både företagare och anställda, i den omställning som sker i samhället och hälso- och sjukvården utifrån tankarna i den statliga utredningen God och nära vård.

Under året fortsätter arbetet med att revidera specialistordningen och fokus ligger även på att öka tydlighet med specialistfysioterapeuters roll i verksamheterna. Det reviderade lönepolitiska programmet spelar en viktig roll för bättre villkor och stärkt arbetsmiljö genom att programmet strategiskt ska implementeras i hela förbundets organisation.

Senaste nyheterna

Debatt: Hjälpmedel är en förutsättning för delaktighet

2021-04-13 08:27

Påverkansarbete, Debattartikel

Tillsammans vill vi lyfta betydelsen av tillgång till hjälpmedel som en förutsättning för allas...

Ny handbok om lokalhyra

2021-04-08 16:16

Företagare, Medlemsförmån

Nu finns en handbok om lokalhyra med information och mallar för dig som är företagande medlem,...

Nytt blogginlägg från ordförande Cecilia Winberg

2021-04-07 10:50

Det räcker nu! Hur svårt kan det vara tänker man? Rätt till återhämtning, löneutveckling och...

Nya avsnitt av En podd i rörelse

2021-03-26 07:38

Påverkansarbete

Fysioterapeuternas podd är tillbaka med nya avsnitt där förbundets nya ordförande Cecilia Winberg...

Rabatt på böcker från Studentlitteratur

2021-03-11 09:25

Medlemsförmån

Fysioterapeuterna har tecknat ett avtal med Studentlitteratur som ger dig som medlem upp till 15...