Fem prioriterade områden i årets verksamhetsplan – Fysioterapeuterna

2021-02-23 15:21

Lön, Påverkansarbete, Agenda 2030

Fem prioriterade områden i årets verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om årets verksamhetsplan, som innehåller fem prioriterade områden. Det handlar om Agenda 2030, en framtidsutredning, omställning, kompetens och karriär, samt avtal och förhandling.

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i kongressen som i november bland annat fattade beslut om att hela förbundets verksamhet ska genomsyras av Agenda 2030 och Barnkonventionen. Bland annat kommer en hållbarhetsstrategi att tas fram som en viktig del i detta arbete.

För att Fysioterapeuterna ska bli ett starkare och attraktivare förbund kommer en visionär framtidsutredning att göras.

Ett annat prioriterat område är förbättrat stöd till medlemmar, både företagare och anställda, i den omställning som sker i samhället och hälso- och sjukvården utifrån tankarna i den statliga utredningen God och nära vård.

Under året fortsätter arbetet med att revidera specialistordningen och fokus ligger även på att öka tydlighet med specialistfysioterapeuters roll i verksamheterna. Det reviderade lönepolitiska programmet spelar en viktig roll för bättre villkor och stärkt arbetsmiljö genom att programmet strategiskt ska implementeras i hela förbundets organisation.

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...