Förnyat statsbidrag till levnadsvaneprojektet – Fysioterapeuterna

2021-07-14 08:00

Levnadsvanor

Förnyat statsbidrag till levnadsvaneprojektet

Socialstyrelsen har beviljat fortsatt statsbidrag till Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt. Detta kommer att gå till fyra olika projekt, däribland satsning på cancerprevention och rehabilitering, samt fysisk aktivitet hos skolbarn.

Nyligen kom Socialstyrelsens beslut om fortsatt statsbidrag under 2021 för insatser som främjar arbetet med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Statsbidraget beviljas för fyra olika projekt;

  • Cancer - prevention och rehabilitering
  • Barn och ungdomar - ökad fysisk aktivitet och goda matvanor för god hälsa
  • Kunskapsspridning och fortbildning av fysioterapeuter
  • Kunskapsspridning och fortbildning av övriga professioner

Glädjande är att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nu arbetar med nationellt vårdprogram om levnadsvanor som stöd till personalen och ledningen. Fysioterapeuterna bidrar aktivt till detta arbete, vilket kan höja multiprofessionell kompetens och stödja ett mer enhetligt och jämlikt levnadsvanearbete. 

Satsning inom cancerprevention

Fysioterapeuterna planerar en satsning inom cancerprevention i samarbete med Cancerfonden, SKR Nationell arbetsgrupp (NAG) prevention inom RCC, Svenska Läkaresällskapet (SLS), Svensk sjuksköterskeförening (SSF) och patientföreningen HOBS, där målet är att ta fram en digital utbildning för primärvården om levnadsvanors betydelse för cancerprevention. Aktiviteten kan även fungera som stöd för primärvårdsambassadörer inom cancerprevention. 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år upptäcks cirka 10 000 nya fall. Det är en angelägen patientgrupp inom cancersjukdomar och behovet av evidensbaserat kunskapsstöd om levnadsvanor i allmänhet och om anpassad fysisk aktivitet i synnerhet för patienter och närstående är stort. Därför kommer det under året att ta fram en broschyr för patienter med prostatacancer, motsvarande den broschyren för patienter med bröstcancer som togs fram förra året. 

Material och verktyg vid barncentrerade hälsosamtal

Avseende barnens hälsa och fysisk aktivitet planeras att ta fram åldersanpassat material och verktyg som kan användas vid barncentrerade hälsosamtal om fysisk aktivitet med skolbarn och deras vårdnadshavare. Vi tar fram även övningar som kan användas på lektioner. 

Förbundet planerar även att tillsammans med andra professionsorganisationer och Generation Pep genomföra en webbaserad utbildning med fokus på ett barncentrerat samtal om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet i det individuella mötet med elever. 

Detta är nu sista år som levnadsvaneprojektet genomförs. Därför är vi särskilt angelägna att allt material som tagits fram av förbundet, såväl broschyrer som Powerpointpresentationer, sprids även till övriga professioner. Det gäller särskilt inom primärvården, så att vår kunskap kommer till nytta för så många patienter som möjligt som är i behov av den. 

Hör gärna av er till projektledare raija.lenne@corleadershipacademy.com ifall ni vill bidra för spridningen av vår kompetens och det framtagna materialet till primärvården. 

Senaste nyheterna

I ordförandens blogg: Omställning pågår!

2021-10-22 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Välkommen till Fysioterapi 2021! Vilka dagar- att dela upplevelser och erfarenheter av vad vi som...

I ordförandens blogg: Börja med barnen! Vår framtid!

2021-10-11 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Det är många barn i Sverige som mår bra. Men det finns också många barn och unga som kämpar med...

I ordförandens blogg: Arbetsgivares ansvar för framtidens kompetensförsörjning

2021-10-04 11:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Det finns en ökad efterfrågan på fysioterapeuter och vår kompetens. Ett ökat behov av såväl...

Akademikernas a-kassa sänker avgiften idag

2021-10-01 14:08

Avgiften till Akademikernas a-kassa sänks med 10 kronor från och med idag, 1 oktober 2021 till 13...

I ordförandens blogg: Dagens budgetförslag

2021-09-20 14:16

Påverkansarbete

Det finns flera satsningar som jag hoppas kommer att göra skillnader för vårdens medarbetare. Det...