I ordförandens blogg: Dagens budgetförslag – Fysioterapeuterna

2021-09-20 14:16

Påverkansarbete

I ordförandens blogg: Dagens budgetförslag

Det finns flera satsningar som jag hoppas kommer att göra skillnader för vårdens medarbetare. Det skriver ordförande Cecilia Winberg i sin blogg idag, där hon kommenterar regeringens budgetförslag.

Läs inlägget

Senaste nyheterna

Nationella taxan behöver ändras nu

2021-10-26 14:34

Debattartikel

Nu måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan...

Psykisk hälsa en nationell angelägenhet

2021-10-26 11:07

Debattartikel

Att den psykiska ohälsan ökat i alla åldersgrupper har uppmärksammats på bred front i samhället....

I ordförandens blogg: Omställning pågår!

2021-10-22 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Välkommen till Fysioterapi 2021! Vilka dagar- att dela upplevelser och erfarenheter av vad vi som...

I ordförandens blogg: Börja med barnen! Vår framtid!

2021-10-11 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Det är många barn i Sverige som mår bra. Men det finns också många barn och unga som kämpar med...

I ordförandens blogg: Arbetsgivares ansvar för framtidens kompetensförsörjning

2021-10-04 11:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Det finns en ökad efterfrågan på fysioterapeuter och vår kompetens. Ett ökat behov av såväl...