I ordförandens blogg: Har du sagt tack till ditt skyddsombud? – Fysioterapeuterna

2021-10-29 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

I ordförandens blogg: Har du sagt tack till ditt skyddsombud?

Det var tufft innan men det är tuffare nu. Coronapandemin har förvärrat utgångsläget ytterligare och ökat belastningen och pressen på professionerna inom hälso- och sjukvården.

Läs hela inlägget

Till bloggen

Senaste nyheterna

I ordförandens blogg: Våga satsa på folkhälsan!

2021-11-26 10:58

Påverkansarbete

Vi har inte råd att inte satsa på folkhälsan med tanke på de utmaningar och den resursbrist som...

Viktigt information gällande specialistordningen inför ansökningsomgång våren 2022

2021-11-15 15:21

Specialistordning

Den 1 januari 2022 inrättas den moderniserade specialistordningen. Vårens ansökningsdatum är...

I ordförandens blogg: Att bidra till hållbar utveckling!

2021-11-12 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Att vi behöver göra något för klimatet och att alla behöver vara delaktiga i den omställning mot...

I ordförandens blogg: Har du sagt tack till ditt skyddsombud?

2021-10-29 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Det var tufft innan men det är tuffare nu. Coronapandemin har förvärrat utgångsläget ytterligare...

Nationella taxan behöver ändras nu

2021-10-26 14:34

Debattartikel

Nu måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan...