Invald som vice ordförande i AkademikerAlliansen – Fysioterapeuterna

2021-04-23 09:50

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete

Invald som vice ordförande i AkademikerAlliansen

Förbundsstyrelseledamot Mikael Hjerne, som är ordförande i Fysioterapeuternas Rådet för arbetsliv och avtal, har valts in som ny vice ordförande för Representantskapet inom AkademikerAlliansen.

-Att bli vald känns hedrande och roligt. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet inom AkademikerAlliansen tillsammans med de andra förbunden, säger Mikael Hjerne.

Fysioterapeuterna är en av ett av 16 förbund inom Saco som ingår i AkademikerAlliansen, som är en organisation för förhandlingssamverkan inom kommuner och regioner.

AkademikerAlliansen tecknar kollektivavtal

Genom AkademikerAlliansen förhandlar förbunden gemensamt gentemot SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. SKR företräder i förhandlingarna även Sobona, som är kommunala företagens arbetsgivarorganisation. 

Det är genom AkademikerAlliansen som Fysioterapeuterna tecknar kollektivavtal med SKR om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension.

-Genom vår samverkan med andra kan vi tillsammans fortsätta arbetet för ett längre arbetsliv, bättre arbetsmiljö, högre lön och även andra villkor som påverkar våra medlemmar, säger Mikael Hjerne.

Leder arbetet inom AkademikerAlliansen

Som vice ordförande ingår Mikael Hjerne i Representantskapets presidium, som består av tre personer, en ordförande och två vice ordförande. Presidiet leder arbetet i Representantskapet som är AkademikerAlliansens högsta beslutande organ.

Alla fysioterapeuter som arbetar inom kommun och region omfattas av de avtal som AkademikerAlliansen tecknar. Fysioterapeuterna har cirka 7 500 medlemmar som är anställda inom kommun och region. Totalt företräder AkademikerAlliansen cirka 65 000 medlemmar i de 16 Sacoförbunden.

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...