Klart med nationella taxan 2022 – Fysioterapeuterna

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Nationella taxan 2022

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande ersättningsnivåerna för fysioterapeuter verksamma inom den så kallade nationella taxan. Överenskommelsen innebär en höjning med 2,3 procent för nästa år.

I överenskommelsen ingår även en förlängning av den tillfälliga förordningen om möjlighet till digitala besök. Överenskommelsen är skickad till regeringen för ett formellt beslut vid regeringssammanträde. Enligt besked vi fått från socialdepartementet väntas detta ske under december. 

Se beloppen här

 

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...