Kvalitetspriset 2021 till Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2021-02-16 17:24 2021-02-16 14:33

Kvalitetspriset

Kvalitetspriset 2021 tilldelas Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet

Fysioterapeuternas kvalitetspris 2021 tilldelas fysioterapiverksamheten vid Skånes universitetssjukhus (SUS) och fysioterapeutprogrammet vid Lunds universitet. De får priset för sin digitala utbildningsinsats om behandling av patienter med Covid-19. Utmärkelsen, som består av diplom, blommor och en summa på 25 000 kronor, delades ut vid en ceremoni vid Lunds universitet.

- Det känns fantastiskt och väldigt bra att detta unika, snabba och "gräv där du står"-samarbete uppmärksammas, säger Anne Sundén, programdirektör för fysioterapeutprogrammet på Lunds universitet.

- Att få ett kvalitetspris för en insats som syftar till att patienter som drabbats av Covid-19 ska få bästa möjliga vård i alla steg i vårdkedjan känns både mycket bra och roligt, säger Sofia Hagel, chefsfysioterapeut på Skånes universitetssjukhus.

Kostnadsfria digitala seminarium

För att bistå med kunskap och erfarenhet av att behandla covid-19-patienter initierades under våren 2020 en digital interprofessionell utbildningsinsats i ett samarbete mellan Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. De kostnadsfria digital seminarierna erbjuds samtliga fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Skåne och studenter som närmar sig examen.

- Syftet att nå olika vårdnivåer och professioner med den kunskap som funnits och genererats, och att främja kunskapsutbyte och kontakt kring denna nya sjukdom har varit möjligt genom mycket gott lagarbete, säger Sofia Hagel.

-Vi planerar att fortsätta med seminarierna så länge det finns behov. Rehabiliteringsbehovet av patienterna som gått igenom en covid-19-infektion vet vi fortfarande lite om. Här görs mycket forskning som vi hoppas kunna delge på seminarierna framöver, avslutar Anne Sundén.

Motiveringen:

När covid-19-pandemin startade under våren 2020 saknades kunskap och erfarenhet av att behandla covid-19-patienter. Behovet av utbildningsinsatser var stort och därför initierades en digital interprofessionell utbildningsinsats i ett samarbete mellan SUS och Lunds universitet. Initialt var det kunskap om lungmedicin som prioriterades, men innehållet utvecklades snabbt vidare till att även handla om gemensamma bedömningar, mobilisering, energisparande åtgärder, teamarbete, kurativt behov med mera. Föreläsarna har varit fysioterapeuter och arbetsterapeuter från olika vårdnivåer. Patientföreningen har även fått bidra med sina erfarenheter och perspektiv.

De kostnadsfria seminarierna erbjöds samtliga fysioterapeuter i Skåne oavsett driftsform och fysioterapeutstudenter som närmar sig examen. Deltagarantalet och intresset har varit stort vilket lett till att åtta seminarier hittills har genomförts. Då behovet av kunskap kvarstår ska fler även genomföras.

Den interprofessionella utbildningsinsatsen har lett till ett förbättrat samarbete mellan olika vårdnivåer och specialiteter vilket lett till ökad kunskap, förståelse och bättre vård för den enskilde patienten. Det har lett till en bättre insikt i olika professioners arbete och bidragit till ödmjukhet och kortare kontaktvägar.

Senaste nyheterna

Nominera ledamöter till Utbildningspolitiskt råd

2021-03-01 08:31

På Fysioterapeuternas kongress i november förra året beslutades att ett Utbildningspolitiskt råd...

Fem prioriterade områden i årets verksamhetsplan

2021-02-23 15:21

Lön, Påverkansarbete, Agenda 2030

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om årets verksamhetsplan, som innehåller fem prioriterade...

Kvalitetspriset 2021 tilldelas Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet

2021-02-16 14:33

Kvalitetspriset

Fysioterapeuternas kvalitetspris 2021 tilldelas fysioterapiverksamheten vid Skånes universitetssj...

Två digitala föreläsningar om lärande

2021-02-15 12:39

Utbildning, Medlemsförmån

För dig som medlem genomförde vår centralorganisation Saco förra veckan två digitala föreläsninga...

Debatt: Strukturella löneskillnader bakom dålig löneutveckling

2021-02-11 07:01

Lön, Påverkansarbete, Debattartikel

Strukturella löneskillnader ligger bakom den dåliga löneutveckling för fysioterapeuter. Löneläget...