Malin Nygren-Bonnier är Årets fysioterapeut 2021 – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2021-09-16 08:46 Publicerad 2021-09-08 13:45

Årets fysioterapeut, Påverkansarbete, Covid-19

Malin Nygren-Bonnier är Årets fysioterapeut 2021

Docent och lektor Malin Nygren-Bonnier vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset utsågs idag till Årets fysioterapeut. Hon får utmärkelsen för sitt breda arbete med rehabilitering efter Covid-19.

Utmärkelsen delas ut årligen i samband med firandet av Internationella Fysioterapins Dag den 8 september. Priset består, förutom äran, av ett diplom, blommor och en prissumma på 25 000 kronor.

-Det är verkligen en stor ära och jag är så glad, stolt och tacksam. Detta är inget jobb jag gjort ensam utan i team tillsammans med kollegor både inom professionen och tvärprofessionellt, säger Malin Nygren-Bonnier.

Startade forskning tidigt

Malin var tidig med att starta forskning inom området rehabilitering vid Covid-19 och har med sitt drivande arbete inom forskning, klinik och utbildning tydliggjort vilken viktig roll fysioterapeuter har i detta arbete. 

-Vi som profession har otroligt mycket att bidra med i denna pandemi och för denna patientgrupp. Vi har visat att vi har varit så viktiga i hela vårdkedjan från det akuta skedet till nu rehabiliteringen efteråt, vilket, jag tror och hoppas får betydelse för patienter med Covid-19 och för de som drabbats av kvarstående symtom, postcovid, avslutar Malin Nygren-Bonnier.

Motiveringen 

"Malin Nygren-Bonnier får utmärkelsen Årets Fysioterapeut för sitt breda arbete med rehabilitering efter Covid-19 under det senaste året. Malin bedriver forskning inom området och sprider kunskap såväl externt som internt, nationellt som internationellt. 

Malin har också tidigt varit engagerad i debatten om utmaningarna med rehabilitering efter Covid-19. Malin har drivit professionen och professionens kunskap framåt och tydligt visat på teamets betydelse vid rehabilitering efter Covid-19. Hon har under året varit synlig i media gällande rehabilitering efter Covid-19 och där betonat fysioterapeutens självklara roll vid rehabilitering.  

Malin var tidig med att starta forskning inom området rehabilitering vid Covid-19 och har med sitt drivande arbete inom forskning, klinik och utbildning tydliggjort vilken viktig roll fysioterapeuter har i detta arbete. Vidare har Malin genom sitt engagemang lyft vikten av att många olika professioner och kompetenser behövs för en god Covid-19 vård."

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...