2021-01-11 10:27

Nominera till vetenskapliga rådet

Nu kan du nominera ledamöter till Fysioterapeuternas Vetenskapliga råd senast den 2 februari.

Vad gör vetenskapliga rådet?

Vetenskapliga rådet är förbundets sakkunniga och förbundsstyrelsens beredningsorgan i vetenskapliga frågor. Rådet har till uppgift att med olika åtgärder stödja professionens forskning och vetenskaplig verksamhet.

Vetenskapliga rådet består av en ordförande och tre ledamöter vilka utses av förbundsstyrelsen efter öppen nominering av såväl enskilda medlemmar som sektionerna och distrikten. Ledamöterna ska ha hög vetenskaplig kompetens motsvarande docent eller professor.

Så här gör du för att nominera!

Nu finns möjlighet för såväl enskilda medlemmar som för sektioner och distrikt att nominera ledamöter till Vetenskapliga rådet. Personen i fråga skall vara docent eller professor och vara tillfrågad innan nominering.

Nomineringen skickas in tillsammans med ett kort CV och ett motiveringsbrev senast den 2 februari. Nomineringen skickas till cecilia.friden@fysioterapeuterna.se

Vid frågor, skicka e-post till Cecilia Fridén på adressen ovan eller ring henne på 0709-28 61 08.

Senaste nyheterna

Rekommenderade lägsta arvoden för 2021

2021-01-13 15:26

Företagare, Medlemsförmån

Nu finns 2021-års rekommenderade lägsta arvoden till dig som fysioterapeut eller sjukgymnaster so...

Nominera till vetenskapliga rådet

2021-01-11 10:27

Nu kan du nominera ledamöter till Fysioterapeuternas Vetenskapliga råd senast den 2 februari.