Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg – Fysioterapeuterna

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas medlemmar inom regioner, kommuner och kommunala företag (Sobona). Avtalet innebär bland annat att ersättningar för obekväm arbetstid höjs något, samt att du ska få 5000 kr extra om arbetsgivaren förlägger din sommarsemester före eller efter juni-augusti.

AB 20 innehåller även justeringar som berör föräldraledighet, sjukersättning, arbetstid och sjukpenning, samt tjänstgöring i totalförsvaret. Fysioterapeuterna och övriga fack inom AkademikerAlliansen har också kommit överens med arbetsgivarparterna om att jobba vidare med möjligheten till enskilda överenskommelser. Det handlar exempelvis om möjligheten att träffa enskild överenskommelse om att själv förlägga sin arbetstid, samt distansarbete. Parterna är också överens om att utreda möjligheten att växla avlöningsförmåner till pension.

Under avtalsrörelsen 2020 valde AkademikerAlliansen och Vårdförbundet att ställa sig utanför det avtal om AllmännaBestämmelser som övriga fackliga parter inom kommun/regionsektorn kom överens med SKR/Sobona om. Detta främst på grund av oenighet kring villkor för projektanställningar. Efter fortsatta förhandlingar inför kommande förändringar i LAS, har överenskommelse nu alltså träffats om att AB 20 ska gälla även för AkademikerAlliansens förbund. Nu finns överenskommelser om att uppsägningstiden för projektanställda ska vara 3 månader när uppsägning sker av arbetsgivaren, men en månad när uppsägning sker av arbetstagaren.

Läs mer om AB 20 på AkademikerAlliansens webbplats.

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...