2021-01-13 15:26

Företagare, Medlemsförmån

Rekommenderade lägsta arvoden för 2021

Nu finns 2021-års rekommenderade lägsta arvoden till dig som fysioterapeut eller sjukgymnaster som föreläser, undervisar eller tar konsultuppdrag.

Förbundet tar årligen fram ett underlag för dig som medlem att ha som stöd när du förhandlar och åtar dig externa uppdrag.

De rekommenderade arvodena kan vara en utgångspunkt i diskussionen med arbetsgivaren eller uppdragsgivaren när du åtar dig extra uppgifter vid enstaka tillfällen.

De rekommenderade arvodena kan också vara en bra utgångspunkt i din prissättning för dig som företagare i samband med olika uppdragsavtalslösningar.

Senaste nyheterna

Rekommenderade lägsta arvoden för 2021

2021-01-13 15:26

Företagare, Medlemsförmån

Nu finns 2021-års rekommenderade lägsta arvoden till dig som fysioterapeut eller sjukgymnaster so...

Nominera till vetenskapliga rådet

2021-01-11 10:27

Nu kan du nominera ledamöter till Fysioterapeuternas Vetenskapliga råd senast den 2 februari.