Uppdaterat krislägesavtal – Fysioterapeuterna

2021-06-10 13:25

Kollektivavtal, Påverkansarbete, Covid-19

Uppdaterat krislägesavtal

Förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen, där Fysioterapeuterna ingår, har tillsammans med övriga fackförbund i kommun- och regionsektorn enats med arbetsgivarparterna SKR och Sobona om ett ändrat krislägesavtal.

Förhandlingarna slutfördes under onsdagen den 9 juni. AkademikerAlliansens representantskap fattar formellt beslut om att anta avtalet den 16 juni.

Högst åtta veckor

I det uppdaterade krislägesavtalet är tiden en arbetstagare kan gå på avtalet begränsad till högst åtta veckor. Efter åtta veckor inträder en karensperiod under vilken individen inte ska gå på avtalet. En förlängning kan endast ske om det är absolut nödvändigt att anvisa just den enskilda medarbetaren. Vid en förlängning efter åtta veckor får anvisningstiden vara högst två veckor i taget.

-Det ursprungliga krislägesavtalet togs fram för kortare, intensiva kriser, och var inte tänkt för långvariga pandemier, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. Den uppdatering som nu har gjorts är därför ett bra steg för ett avtal anpassat till den nuvarande krisen, och till kommande liknande kriser.

Höjd krisersättning

Ersättningarna och tiden för återhämtning höjs i det uppdaterade avtalet. Krisersättningen höjs från 120 till 130 procent, vilket ger en ersättning på 230 procent av lönen per timme. Ersättningen vid uttag av särskild nödfallsövertid höjs från 150 till 180 procent, vilket ger en ersättning på 280 procent av lönen per timme. Tiden för återhämtning efter sista arbetspasset på krislägesavtalet utökas från 24 timmar till 36 timmar.

Under pandemin har bland annat fysioterapeuter och arbetsterapeuter omfattats av aktiveringar av krislägesavtalet och jobbat nära eller i IVA-verksamheter.

Totalt har krislägesavtalet varit aktiverat i tio regioner, och är just nu aktiverat i tre regioner (Region Stockholm, Region Jönköpings län och Region Norrbotten).

Fakta

Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, pandemier eller terrordåd.

Senaste nyheterna

Låt oss prata om psykisk ohälsa

2021-06-18 10:07

Påverkansarbete

Vi behöver prata om fysisk aktivitet, psykisk hälsa och hur vi kan arbeta för att tillsammans...

Utbildning i specialisthandledning - anmäl dig från 24 juni

2021-06-17 14:12

Specialistordning

Både till dig som specialisthandlare och till dig som planerar att söka till specialistutbildning...

Debatt: Krävs krafttag för att få nyexaminerade studenter i arbete

2021-06-11 08:58

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19, Student

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. Men de nyutexaminerade komme...

Uppdaterat krislägesavtal

2021-06-10 13:25

Kollektivavtal, Påverkansarbete, Covid-19

Förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen, där Fysioterapeuterna ingår, har tillsammans med...

Självklar roll för fysioterapeuter

2021-06-04 09:53

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna har en självklar roll inom mödravård och eftervård så att alla kvinnor i Sverig...