Uppdaterat lönepolitiskt program – Fysioterapeuterna

2021-02-03 09:58

Lön, Påverkansarbete

Uppdaterat lönepolitiskt program

Fysioterapeuternas lönepolitiska program har uppdaterats och antagits av förbundsstyrelsen. I programmet beskrivs förbundets viljeinriktning när det gäller lönesättning för fysioterapeuter och den profession som fysioterapeuter verkar i.

Det lönepolitiska programmet ger en bild om hur förbundet ser på löneläget och vad som ska ligga till grund för lönesättningen och varför.

Efter uppdateringen har programmet ett större fokus på vad förbundet vill, textmassan har minskat och blivit mer kärnfull, även om andemeningen i programmet är densamma.

Kunskap om löneprocessen

Förhoppningen är att det lönepolitiska programmet ska bidra med kunskap om processen kring lön för både anställda och arbetsgivare, samt bidra till att alla medlemmar ska ha kunskap om vad och när man kan påverka i sin löneprocess.

Programmet vänder sig till både medlemmar och förtroendevalda då det beskrivet hur förbundet ser på löneläge, strukturer, löneutveckling och vad som ska ligga tillgrund för detta.

Det ger en plattform att jobba vidare på både för förtroendevald när de företräder medlemmar samt för medlemmar i sina samtal med lönesättande chef. Sedan behöver programmet kompletteras med olika verktyg för förtroende och medlemmar som exempelvis kurser, seminarium och Saco Lönesök.

Senaste nyheterna

Nominera ledamöter till Utbildningspolitiskt råd

2021-03-01 08:31

På Fysioterapeuternas kongress i november förra året beslutades att ett Utbildningspolitiskt råd...

Fem prioriterade områden i årets verksamhetsplan

2021-02-23 15:21

Lön, Påverkansarbete, Agenda 2030

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om årets verksamhetsplan, som innehåller fem prioriterade...

Kvalitetspriset 2021 tilldelas Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet

2021-02-16 14:33

Kvalitetspriset

Fysioterapeuternas kvalitetspris 2021 tilldelas fysioterapiverksamheten vid Skånes universitetssj...

Två digitala föreläsningar om lärande

2021-02-15 12:39

Utbildning, Medlemsförmån

För dig som medlem genomförde vår centralorganisation Saco förra veckan två digitala föreläsninga...

Debatt: Strukturella löneskillnader bakom dålig löneutveckling

2021-02-11 07:01

Lön, Påverkansarbete, Debattartikel

Strukturella löneskillnader ligger bakom den dåliga löneutveckling för fysioterapeuter. Löneläget...