Uppdaterat lönepolitiskt program – Fysioterapeuterna

2021-02-03 09:58

Lön, Påverkansarbete

Uppdaterat lönepolitiskt program

Fysioterapeuternas lönepolitiska program har uppdaterats och antagits av förbundsstyrelsen. I programmet beskrivs förbundets viljeinriktning när det gäller lönesättning för fysioterapeuter och den profession som fysioterapeuter verkar i.

Det lönepolitiska programmet ger en bild om hur förbundet ser på löneläget och vad som ska ligga till grund för lönesättningen och varför.

Efter uppdateringen har programmet ett större fokus på vad förbundet vill, textmassan har minskat och blivit mer kärnfull, även om andemeningen i programmet är densamma.

Kunskap om löneprocessen

Förhoppningen är att det lönepolitiska programmet ska bidra med kunskap om processen kring lön för både anställda och arbetsgivare, samt bidra till att alla medlemmar ska ha kunskap om vad och när man kan påverka i sin löneprocess.

Programmet vänder sig till både medlemmar och förtroendevalda då det beskrivet hur förbundet ser på löneläge, strukturer, löneutveckling och vad som ska ligga tillgrund för detta.

Det ger en plattform att jobba vidare på både för förtroendevald när de företräder medlemmar samt för medlemmar i sina samtal med lönesättande chef. Sedan behöver programmet kompletteras med olika verktyg för förtroende och medlemmar som exempelvis kurser, seminarium och Saco Lönesök.

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...