Viktigt information gällande specialistordningen inför ansökningsomgång våren 2022 – Fysioterapeuterna

2021-11-15 15:21

Specialistordning

Viktigt information gällande specialistordningen inför ansökningsomgång våren 2022

Den 1 januari 2022 inrättas den moderniserade specialistordningen. Vårens ansökningsdatum är framflyttat till den 1 mars 2022. Detta datum gäller oavsett typ av ansökan, det vill säga datumet inkluderar såväl individuell studieplan, specialistansökan, dispensansökan och kompletterade ansökningar.

För dig som planerar att ansökan om individuell studieplan och specialistkompetens med dispens om handledning.


Du som planerar att ansöka om individuell studieplan eller specialistkompetens med dispens från handledning, ska söka enligt det moderniserade specialistordningen.

Inom kort kommer vägledande texter, studiehandledningar och ansökningsblanketter att publiceras på hemsidan.

För dig som planerar att skicka in din specialistansökan eller komplettering av tidigare behandlad ansökan (studieplan, specialistansökan och dispensansökan)


För er som söker enligt Specialistordningen (2015 – 2021) eller Specialistordningen (1993–2014), så gäller nuvarande ansökningsblanketter som ligger här.

Det som är ändrat är ansökningsdatumet som framflyttat till den 1 mars 2022.

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...