Viktigt information gällande specialistordningen inför ansökningsomgång våren 2022 – Fysioterapeuterna

2021-11-15 15:21

Specialistordning

Viktigt information gällande specialistordningen inför ansökningsomgång våren 2022

Den 1 januari 2022 inrättas den moderniserade specialistordningen. Vårens ansökningsdatum är framflyttat till den 1 mars 2022. Detta datum gäller oavsett typ av ansökan, det vill säga datumet inkluderar såväl individuell studieplan, specialistansökan, dispensansökan och kompletterade ansökningar.

För dig som planerar att ansökan om individuell studieplan och specialistkompetens med dispens om handledning.


Du som planerar att ansöka om individuell studieplan eller specialistkompetens med dispens från handledning, ska söka enligt det moderniserade specialistordningen.

Inom kort kommer vägledande texter, studiehandledningar och ansökningsblanketter att publiceras på hemsidan.

För dig som planerar att skicka in din specialistansökan eller komplettering av tidigare behandlad ansökan (studieplan, specialistansökan och dispensansökan)


För er som söker enligt Specialistordningen (2015 – 2021) eller Specialistordningen (1993–2014), så gäller nuvarande ansökningsblanketter som ligger här.

Det som är ändrat är ansökningsdatumet som framflyttat till den 1 mars 2022.

Senaste nyheterna

I ordförandens blogg: Våga satsa på folkhälsan!

2021-11-26 10:58

Påverkansarbete

Vi har inte råd att inte satsa på folkhälsan med tanke på de utmaningar och den resursbrist som...

Viktigt information gällande specialistordningen inför ansökningsomgång våren 2022

2021-11-15 15:21

Specialistordning

Den 1 januari 2022 inrättas den moderniserade specialistordningen. Vårens ansökningsdatum är...

I ordförandens blogg: Att bidra till hållbar utveckling!

2021-11-12 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Att vi behöver göra något för klimatet och att alla behöver vara delaktiga i den omställning mot...

I ordförandens blogg: Har du sagt tack till ditt skyddsombud?

2021-10-29 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Det var tufft innan men det är tuffare nu. Coronapandemin har förvärrat utgångsläget ytterligare...

Nationella taxan behöver ändras nu

2021-10-26 14:34

Debattartikel

Nu måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan...