2022 – Fysioterapeuterna

2022

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Fysioterapeuterna

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Fysioterapeuterna, Pension

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...

Fysioterapeuterna, Pension

Debatt: Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern

2022-12-12 08:44

Idag lämnar vi tillsammans med 12 andra fackförbund inom vården över vårt upprop med nära 50 000...

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden om momspliktighet vid vikariat

2022-12-08 14:19

Förhandsbeskedet gäller momspliktighet för en enskild fysioterapeut som inte har egen...

Fysioterapeuterna, Företagare

Debatt: Eftervården året efter förlossningen måste förstärkas

2022-12-07 08:54

Idag skriver vi i Dagens medicin tillsammans med Barnmorskeförbundet och Svensk förening för...

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Tekniska problem för A-kassan

2022-12-02 10:28

På grund av en säkerhetsrelaterad incident går det just nu inte att nå Akademikernas a-kassa....

Extern arrangör

Ny grafisk profil

2022-12-01 08:54

Nu byter vi utseende! Som en del av det pågående arbetet med förbundets framtidsstrategi har vi...

Fysioterapeuterna