2022 – Fysioterapeuterna

2022

Replik: Anders Milton förminskar nikotinets allvarliga hälsorisker

2022-11-25 08:52

Om vi kan skydda unga från att fastna i nikotinberoende så skyddar vi dem även från alkoholmissbr...

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Missa inte att nominera till Kvalitetspriset 2023

2022-11-22 15:54

Fram till 15 december kan du nominera verksamheter till Kvalitetspriset 2023.

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Förändringar på webbplatsen

2022-11-21 09:09

Under november-december kommer det att ske en del förändringar här på fysioterapeuterna.se.

Nytt beslut: flytt av etablering möjlig i Region Stockholm

2022-11-17 11:13

Nu blir det möjligt för dig med etablering inom Region Stockholm att ansöka om att flytta din...

Fysioterapeuterna

Debatt: Behåll det etablerade begreppet mar

2022-11-15 09:23

Idag lämnar Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter våra remissvar på utredningen En...

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Sökfunktionen Hitta fysioterapeut läggs ner

2022-11-14 09:09

Huvudanledningen till att sökfunktionen Hitta fysioterapeut avvecklas är att den inte uppfyller...

Fysioterapeuterna

Välkomna satsningar på förebyggande och hälsofrämjande insatser

2022-11-01 13:07

Fysioterapeuternas förbundsordförande Cecilia Winberg är positiv till de förslag på satsningar in...

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Debatt: Förbjud tobaksförsäljning till alla som är födda efter 2010

2022-10-26 08:55

Rökning är den dominerande påverkbara orsaken till flera cancersjukdomar. Är det då rätt att lägg...

Fysioterapeuterna, Debattartikel

DN Debatt: Barn ska inte berätta för mamma att hon har cancer

2022-10-21 09:06

Tidöavtalet innehåller en rad olika reformer inom hälso- och sjukvård, bland annat frågan om...

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Nya medarbetare på kansliet

2022-10-21 08:50

I oktober har Fysioterapeuternas kansli fått två nya medarbetare. Jonathan Löfström är ny ombudsm...

Fysioterapeuterna