2022 – Fysioterapeuterna

2022

Nytt omställningsstudiestöd

2022-10-18 15:36

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som bygger på...

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Äldreomsorgen måste förändras i grunden

2022-10-04 11:07

Det behöver bli ändring vad gäller såväl yrkessammansättning som hur kommunerna arbetar. Idag...

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Talande webb

2022-10-03 13:22

Nu kan du använda funktionen talande webb här på Fysioterapeuternas webbplats.

Fysioterapeuterna

Förändringar i LAS och flera kollektivavtal från 1 oktober

2022-10-03 13:00

Som en del av den trygghetsöverenskommelse som arbetsmarknadens parter enats om har nya regler i...

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Nöjda medlemmar – men tydlig utvecklingspotential för förbundet

2022-10-03 12:54

Under våren 2022 genomförde Fysioterapeuterna en medlemsundersökning, för att få en uppfattning o...

Fysioterapeuterna

Delat uppdrag som förbundsordförande i oktober

2022-09-26 13:10

Under oktober delar Cecilia Winberg och Sara Barsjö på uppdraget som förbundsordförande för...

Fysioterapeuterna

Tre nya ledamöter till Specialistkommittén

2022-09-22 14:50

Vid sitt möte i början av september utsåg förbundsstyrelsen tre nya ledamöter till Specialistkomm...

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

2022-09-19 14:33

Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och mång...

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Prisutdelning Årets fysioterapeut 2022

2022-09-09 10:38

Den 8 september - på fysioterapins dag - delades utmärkelsen Årets fysioterapeut 2022 ut till Lis...

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Årets fysioterapeut vågar prata om våld och sexuell hälsa

2022-09-08 15:30

Lisa Keller Altvall tilldelas utmärkelsen Årets Fysioterapeut 2022, för sitt moderna och aktuella...

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut