2022 – Fysioterapeuterna

2022

Öka kunskapen om kvinnokroppen utifrån ett livscykelperspektiv

2022-04-13 08:00

Kunskap om kvinnokroppen utifrån ett livscykelperspektiv behöver öka inom vården, skriver Cecilia...

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Akuta behov hos flyktingar med funktionsnedsättning från Ukraina

2022-03-30 16:07

Fysioterapeuterna har tillsammans med nio andra organisationer och Funktionsrätt Sverige med sina...

Fysioterapeuterna, Extern arrangör, Påverkansarbete

Fysioterapeuter behöver bättre förutsättningar för kompetensutveckling

2022-03-29 09:59

Fysioterapeuternas enkät till medlemmarna om möjligheter för kompetensutveckling, visar att långt...

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Nu börjar vår strategiresa

2022-03-29 09:23

På förbundsstyrelsens sista möte 2021 beslutades om att ta fram en långsiktig strategi för...

Fysioterapeuterna

Från förbundsstyrelsens möte i mars

2022-03-24 10:34

Vid förbundsstyrelsens möte i mars diskuterades bland annat resultatet av kompetensenkäten,...

Fysioterapeuterna, Medlem

Delta vid IHI i Göteborg 20-22 juni

2022-03-23 09:41

Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige o...

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Invasionen av Ukraina – det här gör Fysioterapeuterna

2022-03-11 14:41

Fysioterapeuterna har beslutat att skänka 10 000 kronor till UNHCR, för att hjälpa människor på...

Fysioterapeuterna

Invasionen av Ukraina – detta gör World Physiotherapy

2022-03-11 14:35

World Physiotherapy, världsorganisationen för fysioterapi, tar kraftigt avstånd från invasionen i...

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Ny studentstyrelse vald

2022-03-10 09:01

Vid studentsektionens årsmöte den 9 mars valdes en ny styrelse.

Student

Löneutveckling behövs för att möta rehabskulden

2022-03-08 09:44

I yrken som traditionellt sett räknats som ”kvinnliga” får vi fortfarande dras med strukturell...

Fysioterapeuterna, Lön, Påverkansarbete, Debattartikel