Är du nyfiken på att delta i specialistkommittén? – Fysioterapeuterna

2022-05-13 13:32

Är du nyfiken på att delta i specialistkommittén?

Tre nya ledamöter sökes till specialistkommittén. Nytt sista datum för nominering av ledamöter är 30 juni 2022.

Förbundet ska tillsätta tre nya ledamöter till specialistkommittén. En av de nya ledamöterna tillträder i september 2022 och två från och med januari 2023. Nominering av dessa görs samtidigt. I enlighet med Fysioterapeuternas stadgar är det sektionerna som nominerar ledamöter till specialistkommittén och förbundsstyrelsen som beslutar.

Nomineringsperioden har förlängts så att förbundsstyrelsen kan fatta beslut om tillsättning av samtliga tre nya ledamöter vid sitt möte efter sommaren. Nytt sista datum för sektionerna att skicka in nominering av nya ledamöter till specialistkommittén är 30 juni 2022.

Är du nyfiken på uppdraget? Ta kontakt med din sektion för mer information om uppdraget och nomineringsprocessen.

Önskvärda meriter vid nominering av ledamot till specialistkommittén

  • Specialistkompetens inom specialistområde
  • Fördjupad pedagogisk kompetens
  • Erfarenhet av att bedöma och utvärdera kompetens, som till exempel att examinera lärandemål
  • Erfarenhet av specialisthandledning
  • Akademisk kompetens
  • Klinisk erfarenhet
  • Annan erfarenhet som ledare, chef, utvecklingsarbete
  • Det är av värde om den nominerade är intresserad av professionsfrågor, är flexibel och har lätt för att samarbeta.

Vid tillsättning av nominerade ledamöter kommer personens och kommitténs samlade kompetens beaktas för att se till att man täcker en bred och tillräckligt djup kunskap och erfarenhet inom specialistområdena samt pedagogisk, akademisk och klinisk kompetens.

För mer information, kontakta gärna anna.lindhoff@fysioterapeuterna.se på förbundskansliet.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...