Är du nyfiken på att delta i specialistkommittén? – Fysioterapeuterna

2022-05-13 13:32

Är du nyfiken på att delta i specialistkommittén?

Tre nya ledamöter sökes till specialistkommittén. Nytt sista datum för nominering av ledamöter är 30 juni 2022.

Förbundet ska tillsätta tre nya ledamöter till specialistkommittén. En av de nya ledamöterna tillträder i september 2022 och två från och med januari 2023. Nominering av dessa görs samtidigt. I enlighet med Fysioterapeuternas stadgar är det sektionerna som nominerar ledamöter till specialistkommittén och förbundsstyrelsen som beslutar.

Nomineringsperioden har förlängts så att förbundsstyrelsen kan fatta beslut om tillsättning av samtliga tre nya ledamöter vid sitt möte efter sommaren. Nytt sista datum för sektionerna att skicka in nominering av nya ledamöter till specialistkommittén är 30 juni 2022.

Är du nyfiken på uppdraget? Ta kontakt med din sektion för mer information om uppdraget och nomineringsprocessen.

Önskvärda meriter vid nominering av ledamot till specialistkommittén

  • Specialistkompetens inom specialistområde
  • Fördjupad pedagogisk kompetens
  • Erfarenhet av att bedöma och utvärdera kompetens, som till exempel att examinera lärandemål
  • Erfarenhet av specialisthandledning
  • Akademisk kompetens
  • Klinisk erfarenhet
  • Annan erfarenhet som ledare, chef, utvecklingsarbete
  • Det är av värde om den nominerade är intresserad av professionsfrågor, är flexibel och har lätt för att samarbeta.

Vid tillsättning av nominerade ledamöter kommer personens och kommitténs samlade kompetens beaktas för att se till att man täcker en bred och tillräckligt djup kunskap och erfarenhet inom specialistområdena samt pedagogisk, akademisk och klinisk kompetens.

För mer information, kontakta gärna anna.lindhoff@fysioterapeuterna.se på förbundskansliet.

Senaste nyheterna

Delat uppdrag som förbundsordförande i oktober

2022-09-26 13:10

Fysioterapeuterna

Under oktober delar Cecilia Winberg och Sara Barsjö på uppdraget som förbundsordförande för...

Tre nya ledamöter till Specialistkommittén

2022-09-22 14:50

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Vid sitt möte i början av september utsåg förbundsstyrelsen tre nya ledamöter till Specialistkomm...

Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

2022-09-19 14:33

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och mång...

Prisutdelning Årets fysioterapeut 2022

2022-09-09 10:38

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Den 8 september - på fysioterapins dag - delades utmärkelsen Årets fysioterapeut 2022 ut till Lis...

Årets fysioterapeut vågar prata om våld och sexuell hälsa

2022-09-08 15:30

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Lisa Keller Altvall tilldelas utmärkelsen Årets Fysioterapeut 2022, för sitt moderna och aktuella...