Årets fysioterapeut vågar prata om våld och sexuell hälsa – Fysioterapeuterna

2022-09-08 15:30

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Årets fysioterapeut vågar prata om våld och sexuell hälsa

Lisa Keller Altvall tilldelas utmärkelsen Årets Fysioterapeut 2022, för sitt moderna och aktuella arbete inom området kvinnors hälsa. Lisa arbetar på rehabmottagningen vid Närhälsan i Angered.

I sitt dagliga arbete som fysioterapeut stöttar Lisa Keller Altvall många patienter som lider i tystnad. Hon möter kvinnor med vulvasmärta, bäckenbottensdysfunktion, förlossningsskador, inkontinens och flera graviditetsrelaterade besvär.

Många av patienterna som Lisa träffar har genomgått olika fysiska eller psykiska trauman. I sitt bemötande visar hon prov på både mjukhet och mod, vilket blivit en framgångsfaktor i dialogerna om våld och sexuell hälsa med personer i ett socioekonomiskt utsatt område. Lisas starka engagemang har bidragit till att hon även är handledare och utbildar fysioterapeutkollegor inom kvinnohälsa, samt har startat upp ett vulvateam på Angereds närsjukhus.

- Kvinnors sexuella hälsa och våld i nära relationer är områden där det fortfarande finns tabun, och som kan vara svåra att prata om. Lisa Keller Altvall har ett stort förtroende i patientgruppen och hennes insatser gör en viktig skillnad i livskvalitet för många kvinnor i Angered. Dessutom arbetar hon med att sprida kunskap till kollegor, vilket gör att fler kvinnor kan få rätt stöd, säger Sara Barsjö tillförordnad förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Om priset:
Utmärkelsen Årets Fysioterapeut delas ut av Fysioterapeuterna varje år. Priset tilldelas en fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till ökad livskvalitet och hållbarhet för enskilda personer och befolkningen i stort. Nomineringen till priset är öppen. Därefter utser en jury tre slutkandidater, bland vilka Fysioterapeuternas förbundsstyrelse väljer en vinnare. Årets fysioterapeut tilldelas en prissumma om 25 000 kr. I år delas priset ut av tillförordnad förbundsordförande Sara Barsjö, på plats i Angered i Göteborg den 8 september.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...