Databasen för mätmetoder – Fysioterapeuterna

2022-07-06 09:00

Databasen för mätmetoder avvecklas

Databasen för fysioterapeutiska mätmetoder, som Fysioterapeuterna tillgängliggjort för medlemmar, kommer att avvecklas. Beslutet att avveckla beror på att tekniken bakom databasen är daterad och gör det omöjligt för förbundet att efterleva dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid förbundsstyrelsens möte i januari 2022 fattades beslut om att avveckla databasen för mätmetoder. Det görs på grund av att databasen är byggd på gammal teknik som inte längre uppdateras. Det påverkar bland annat tillgång till dokument kopplade till mätmetoder men även förbundets möjligheter att efterfölja dataskyddsförordningen (GDPR).

Ytterligare en anledning till beslutet är att det i dagsläget även går att hitta majoriteten av alla inlagda mätmetoder via olika sökmotorer.

Databasen för mätmetoder kommer att vara tillgänglig fram till den 31 augusti, därefter kommer den att släckas ner. 

Vi rekommenderar dig att spara de länkar eller dokument i de mätmetoder som du använder och har nytta av i ditt kliniska arbete.

Senaste nyheterna

Äldreomsorgen måste förändras i grunden

2022-10-04 11:07

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Det behöver bli ändring vad gäller såväl yrkessammansättning som hur kommunerna arbetar. Idag...

Talande webb

2022-10-03 13:22

Fysioterapeuterna

Nu kan du använda funktionen talande webb här på Fysioterapeuternas webbplats.

Förändringar i LAS och flera kollektivavtal från 1 oktober

2022-10-03 13:00

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Som en del av den trygghetsöverenskommelse som arbetsmarknadens parter enats om har nya regler i...

Nöjda medlemmar – men tydlig utvecklingspotential för förbundet

2022-10-03 12:54

Fysioterapeuterna

Under våren 2022 genomförde Fysioterapeuterna en medlemsundersökning, för att få en uppfattning o...

Delat uppdrag som förbundsordförande i oktober

2022-09-26 13:10

Fysioterapeuterna

Under oktober delar Cecilia Winberg och Sara Barsjö på uppdraget som förbundsordförande för...