Databasen för mätmetoder – Fysioterapeuterna

2022-07-06 09:00

Databasen för mätmetoder avvecklas

Databasen för fysioterapeutiska mätmetoder, som Fysioterapeuterna tillgängliggjort för medlemmar, kommer att avvecklas. Beslutet att avveckla beror på att tekniken bakom databasen är daterad och gör det omöjligt för förbundet att efterleva dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid förbundsstyrelsens möte i januari 2022 fattades beslut om att avveckla databasen för mätmetoder. Det görs på grund av att databasen är byggd på gammal teknik som inte längre uppdateras. Det påverkar bland annat tillgång till dokument kopplade till mätmetoder men även förbundets möjligheter att efterfölja dataskyddsförordningen (GDPR).

Ytterligare en anledning till beslutet är att det i dagsläget även går att hitta majoriteten av alla inlagda mätmetoder via olika sökmotorer.

Databasen för mätmetoder kommer att vara tillgänglig fram till den 31 augusti, därefter kommer den att släckas ner. 

Vi rekommenderar dig att spara de länkar eller dokument i de mätmetoder som du använder och har nytta av i ditt kliniska arbete.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...