Delta vid IHI i Göteborg 20-22 juni – Fysioterapeuterna

2022-03-23 09:41

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Delta vid IHI i Göteborg 20-22 juni

Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt. Fysioterapeuterna är representerat i konferensens referensgrupp.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare, IHI, äger rum i Göteborg 20 – 22 juni 2022. 

Ta del av en filmad intervju med förbundsordförande Cecilia Winberg, där hon pratar omvikten av att fysioterapeuter deltar i utvecklingsarbetet och på konferensen. Kanske känner du även igen Stefan Jutterdal, Fysioterapeuternas tidigare ordförande, som intervjuar Cecilia Winberg.

Om konferensen

Konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare har funnits sedan 1996 och arrangeras tre gånger per år i olika världsdelar. Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg.

Creating tomorrow today

Temat för konferensen i Göteborg är ”Creating tomorrow today”, som kommer att genomsyra de sju temaspåren:

  • Quality Cost Value – kvalitet, kostnader och värde
  • Safety – tillit och säkerhet
  • Person and Family Centered Care – person- och familjecentrerad vård
  • Population and Public Health – hälsa i befolkningen
  • Building Capability and Leadership – utveckla förmåga att leda utveckling
  • Improvement Methods – förbättringsmetoder
  • Integrated Care – Nära vård

Camp Sweden – ett unikt tillfälle för co-production

En framgångsfaktor för utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg är att involvera alla berörda – det som kallas co-production. Under konferensens första dag, måndagen den 20 juni, ges möjlighet att inom ramen för det som kallas Camp Sweden träffa andra med uppdrag inom en rad viktiga frågor: omställningen till nära vård, kraftsamling för psykisk hälsa, arbetet med patientsäkerhet, förebyggande hälsoarbete och kunskapsstyrning inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

I Camp Sweden diskuterar vi hur vi ska nå framgång i att arbeta tillsammans och vara till nytta för invånaren. Dagen inleds av Marie Morell, ordförande i SKR:s Sjukvårdsdelegation, och vi får också inspel från patienter och anhöriga. Andra föreläsare är Maureen Bisognano, tidigare VD och koncernchef vid Institute for Healthcare Improvement (IHI), numera rådgivare runtom i världen i frågor som rör kvalitetsförbättring och förändring inom hälso- och sjukvården, och Mats Tyrstrup, som är docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans inriktning är effektiv organisering och ledning inom vård och omsorg, och han kommer att prata om samverkan, system och organisatoriska mellanrum i komplexa verksamheter. Föreläsarna bistår också i dialogen under dagen.

Sammantaget blir detta ett unikt tillfälle att diskutera och finna lösningar – tillsammans. Helt enkelt en dag av medskapande för att forma framtidens vård och omsorg, på temat för konferensen: Creating tomorrow today.

Program och anmälan

Hela programmet för konferensen hittar du på den internationella webbplatsen för konferensen.

Anmälan görs via den internationella webbsidan, och alla deltagare från Sverige erbjuds rabatterade avgifter. Det går att delta en, två eller tre dagar.

den svenska webbplatsen om konferensen finns avgifterna och en vägledning och länk för anmälan. Sista anmälningsdag är 20 april.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...