Förbundets strategiarbete fortsätter – Fysioterapeuterna

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

Förbundets strategiarbete fortsätter

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i mandatperioden. Fokus under mötet var framtiden och vårt pågående arbete för en gemensam strategi.

Under halvtidsmötet fick de förtroendevalda arbeta tillsammans med det utkast till strategi som tagits fram utifrån de dialoger och samtal som har pågått under året. Samtalen handlade om att stämma av de förslag till mål som tagits fram, samt att formulera delmål för strategin. Vid mötet medverkade en mötesritare som dokumenterade mötet i en mötesteckning. Här kan du se den i sin helhet. Klicka på bilden för att få upp en stor variant.

Nu fortsätter arbetet för att få fram ett slutligt förslag till strategi som förbundsstyrelsen ska fatta beslut om under våren.

Läs mer om förbundets strategiprocess:

Full fart i förbundets strategiarbete

Nu börjar vår strategiresa

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...