Förhandsbesked från Skatterättsnämnden om momspliktighet vid vikariat – Fysioterapeuterna

2022-12-08 14:19

Fysioterapeuterna, Företagare

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden om momspliktighet vid vikariat

Förhandsbeskedet gäller momspliktighet för en enskild fysioterapeut som inte har egen etableringsrätt men vikarierar för en fysioterapeut med etableringsrätt. Skatterättsnämndens besked innebär att fysioterapeuten som tecknat vikarieavtal för bolag med etableringsrätt faller under undantag för sjukvård gällande momsplikt.

Ett förhandsbesked är ett svar från Skatterättsnämnden om hur en viss skatterättslig fråga ska bedömas. Genom att ansöka om förhandsbesked kan ett företag eller en privatperson i förväg eller inför kommande redovisningsperioder få ett rättsligt bindande besked om de skatterättsliga konsekvenserna av en transaktion. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för svårare skattefrågor, dvs. frågor där svaret inte omedelbart kan läsas ut av lagtext eller praxis. Ett annat syfte med förhandsbesked är att det ska komma fram prejudikat på skatteområdet.

Läs mer om det aktuella förhandsbeskedet här.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...