Full fart i förbundets strategiarbete – Fysioterapeuterna

2022-09-07 14:40

Fysioterapeuterna

Full fart i förbundets strategiarbete

Nu är det full fart i det strategiarbete som kongressen 2020 beslutade om. Vårens framtidsdialoger har sammanfattats och diskuterats i en strategismedja med förtroendevalda från hela landet.

Under våren genomfördes framtidsdialoger där ett stort antal medlemmar och förtroendevalda deltagit, en medlemsundersökning och ett utvecklingsarbete om förbundets varumärkesplattform och kommunikation. Framtidsdalogerna har nu efter sommaren följts upp i et stretegismedja där förtroendevalda från hela landet deltagit.

Tydlig gemensam riktning

Processen visar på en tydlig gemensam riktning framåt. Generellt uttrycks en hög nöjdhet med förbundet, men det finns ett antal punkter där vi är överens om att vi vill utvecklas. Det handlar bland annat om att skapa en högre trovärdighet i fackliga frågor, ökad tydlighet om de frågor vi driver, samt en ökad synlighet för vår profession i samhällsdebatten.

Samtidigt som återkoppling nu under hösten sker i strategiarbetet och kring medlemsenkäten, så arbetar förbundsstyrelsen med ett förslag till en kompletterad varumärkesplattform och en ny grafisk profil.

Vid Halvtids-mötet för förtroendevalda i oktober fortsätter samtalen om framtidsstrategin och den nya varumärkesplattformen och grafiska profilen presenteras.

Senaste nyheterna

Replik: Anders Milton förminskar nikotinets allvarliga hälsorisker

2022-11-25 08:52

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Om vi kan skydda unga från att fastna i nikotinberoende så skyddar vi dem även från alkoholmissbr...

Missa inte att nominera till Kvalitetspriset 2023

2022-11-22 15:54

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Fram till 15 december kan du nominera verksamheter till Kvalitetspriset 2023.

Förändringar på webbplatsen

2022-11-21 09:09

Under november-december kommer det att ske en del förändringar här på fysioterapeuterna.se.

Nytt beslut: flytt av etablering möjlig i Region Stockholm

2022-11-17 11:13

Fysioterapeuterna

Nu blir det möjligt för dig med etablering inom Region Stockholm att ansöka om att flytta din...

Debatt: Behåll det etablerade begreppet mar

2022-11-15 09:23

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Idag lämnar Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter våra remissvar på utredningen En...