Full fart i förbundets strategiarbete – Fysioterapeuterna

2022-09-07 14:40

Fysioterapeuterna

Full fart i förbundets strategiarbete

Nu är det full fart i det strategiarbete som kongressen 2020 beslutade om. Vårens framtidsdialoger har sammanfattats och diskuterats i en strategismedja med förtroendevalda från hela landet.

Under våren genomfördes framtidsdialoger där ett stort antal medlemmar och förtroendevalda deltagit, en medlemsundersökning och ett utvecklingsarbete om förbundets varumärkesplattform och kommunikation. Framtidsdalogerna har nu efter sommaren följts upp i et stretegismedja där förtroendevalda från hela landet deltagit.

Tydlig gemensam riktning

Processen visar på en tydlig gemensam riktning framåt. Generellt uttrycks en hög nöjdhet med förbundet, men det finns ett antal punkter där vi är överens om att vi vill utvecklas. Det handlar bland annat om att skapa en högre trovärdighet i fackliga frågor, ökad tydlighet om de frågor vi driver, samt en ökad synlighet för vår profession i samhällsdebatten.

Samtidigt som återkoppling nu under hösten sker i strategiarbetet och kring medlemsenkäten, så arbetar förbundsstyrelsen med ett förslag till en kompletterad varumärkesplattform och en ny grafisk profil.

Vid Halvtids-mötet för förtroendevalda i oktober fortsätter samtalen om framtidsstrategin och den nya varumärkesplattformen och grafiska profilen presenteras.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...