Hemsjukvården i Karlskrona får årets Kvalitetspris – Fysioterapeuterna

2022-02-14 13:52

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Hemsjukvården i Karlskrona får årets Kvalitetspris

Fysioterapeuterna har beslutat att tilldela 2022 års Kvalitetspris till hemsjukvården i Karlskrona, för den balansträning för äldre som bedrivits sedan 2018. Aktiviteten har lett till att livskvaliteten ökat för de deltagande personerna. Bland annat genom att antalet fall har minskat, liksom artrossmärta och yrsel vid utomhuspromenader.

2018 startade hemsjukvården i Karlskrona balansträning i grupp på en av kommunens träffpunkter för äldre. Syftet var att minska risken för fall och öka livskvaliteten för de deltagande personerna. Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna har på ett metodiskt sätt bedömt personerna före och efter interventionen samt erbjudit samtliga motiverande samtal.

Projektet har utvärderats kontinuerligt tillsammans med de deltagande personerna, vilket har lett till vidareutveckling av aktiviteten. Sammantaget visar resultaten att livskvaliteten ökat för de deltagande personerna under träningsperioden. Bland annat genom att antalet fall har minskat, liksom artrossmärta och yrsel vid utomhuspromenader.

Projektet har spridit sig till hela Karlskrona kommun och genomförs nu på alla träffpunkter för äldre inom kommunen. Under våren startar även en fortsättningsgrupp då många av deltagarna efterfrågat detta.

Fysioterapeuternas förbundsordförande Cecilia Winberg överlämnar priset i Karlskrona fredag 18 februari till Sara Eliasson, fysioterapeut och en av initiativtagarna till verksamheten.

Juryns motivering: Med den äldre personen i centrum har ett innovativt och strukturerat arbetssätt tagits fram. Det har också utvärderats och visat sig minska fall och höja livskvaliteten. I och med att kvalitetsutvecklingen genomförts på ett metodiskt och tydligt sätt, finns det dessutom en spridningspotential för arbetssättet även utanför kommunen.

Om Kvalitetspriset: Fysioterapeuternas Kvalitetspris delas ut för att särskilt uppmärksamma området kvalitet och patientsäkerhet.
Prissumman är 25 000 kr.

Kandidaterna nomineras i ett öppet förfarande av förbundets medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar vem som ska tilldelas priset efter förslag av en jury med bred kompetens inom och utanför fysioterapeutprofessionen.

Priset tilldelas en verksamhet som har genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.

På bilden från vänster: Eva-Marie Ottosson, Emelie Kimenius, Hanna Hermansson, Sara Eliasson, fysioterapeut och en av initiativtagarna och Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna. Foto: Tobias Febbeke, Karlskrona kommun.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...