Hemsjukvården i Karlskrona får årets Kvalitetspris – Fysioterapeuterna

2022-02-14 13:52

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Hemsjukvården i Karlskrona får årets Kvalitetspris

Fysioterapeuterna har beslutat att tilldela 2022 års Kvalitetspris till hemsjukvården i Karlskrona, för den balansträning för äldre som bedrivits sedan 2018. Aktiviteten har lett till att livskvaliteten ökat för de deltagande personerna. Bland annat genom att antalet fall har minskat, liksom artrossmärta och yrsel vid utomhuspromenader.

2018 startade hemsjukvården i Karlskrona balansträning i grupp på en av kommunens träffpunkter för äldre. Syftet var att minska risken för fall och öka livskvaliteten för de deltagande personerna. Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna har på ett metodiskt sätt bedömt personerna före och efter interventionen samt erbjudit samtliga motiverande samtal.

Projektet har utvärderats kontinuerligt tillsammans med de deltagande personerna, vilket har lett till vidareutveckling av aktiviteten. Sammantaget visar resultaten att livskvaliteten ökat för de deltagande personerna under träningsperioden. Bland annat genom att antalet fall har minskat, liksom artrossmärta och yrsel vid utomhuspromenader.

Projektet har spridit sig till hela Karlskrona kommun och genomförs nu på alla träffpunkter för äldre inom kommunen. Under våren startar även en fortsättningsgrupp då många av deltagarna efterfrågat detta.

Fysioterapeuternas förbundsordförande Cecilia Winberg överlämnar priset i Karlskrona fredag 18 februari till Sara Eliasson, fysioterapeut och en av initiativtagarna till verksamheten.

Juryns motivering: Med den äldre personen i centrum har ett innovativt och strukturerat arbetssätt tagits fram. Det har också utvärderats och visat sig minska fall och höja livskvaliteten. I och med att kvalitetsutvecklingen genomförts på ett metodiskt och tydligt sätt, finns det dessutom en spridningspotential för arbetssättet även utanför kommunen.

Om Kvalitetspriset: Fysioterapeuternas Kvalitetspris delas ut för att särskilt uppmärksamma området kvalitet och patientsäkerhet.
Prissumman är 25 000 kr.

Kandidaterna nomineras i ett öppet förfarande av förbundets medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar vem som ska tilldelas priset efter förslag av en jury med bred kompetens inom och utanför fysioterapeutprofessionen.

Priset tilldelas en verksamhet som har genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.

På bilden från vänster: Eva-Marie Ottosson, Emelie Kimenius, Hanna Hermansson, Sara Eliasson, fysioterapeut och en av initiativtagarna och Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna. Foto: Tobias Febbeke, Karlskrona kommun.

Senaste nyheterna

Delat uppdrag som förbundsordförande i oktober

2022-09-26 13:10

Fysioterapeuterna

Under oktober delar Cecilia Winberg och Sara Barsjö på uppdraget som förbundsordförande för...

Tre nya ledamöter till Specialistkommittén

2022-09-22 14:50

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Vid sitt möte i början av september utsåg förbundsstyrelsen tre nya ledamöter till Specialistkomm...

Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

2022-09-19 14:33

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och mång...

Prisutdelning Årets fysioterapeut 2022

2022-09-09 10:38

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Den 8 september - på fysioterapins dag - delades utmärkelsen Årets fysioterapeut 2022 ut till Lis...

Årets fysioterapeut vågar prata om våld och sexuell hälsa

2022-09-08 15:30

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Lisa Keller Altvall tilldelas utmärkelsen Årets Fysioterapeut 2022, för sitt moderna och aktuella...