Ingen officiell delegation till Dubai – Fysioterapeuterna

2022-08-22 10:22

Fysioterapeuterna

Ingen officiell delegation till Dubai

Förbundsstyrelsen har beslutat att ingen officiell delegation från förbundet kommer att delta vid den vetenskapliga konferensen som arrangeras av World Physiotherapy 2023 i Dubai.

Även den förra vetenskapliga konferensen, som ägde rum 2021, var planerad att genomföras i Dubai. Utifrån förbundets stadgar om värderingar kring demokrati och mänskliga rättigheter fattade förbundsstyrelsen vid sitt möte i januari 2020 beslut om att ingen officiell delegation från Sverige skulle delta vid World Physiotherapys konferens 2021 i Dubai.

På grund av pandemin genomfördes dock världskongressen 2021 istället digitalt och därmed valde Fysioterapeuterna att medverka.

Nu planeras för fysiskt genomförande av den vetenskapliga konferensen 2023 i Dubai. Förbundsstyrelsen har på samma grunder som inför förra konferensen fattat beslut om att inte skicka någon officiell delegation från Sverige. Medel från förbundets fonder kommer inte heller att utdelas för deltagande i konferensen. Däremot är det upp till varje enskild medlem att bestämma om de vill delta. Förbundet bistår gärna medlemmar med all tillgänglig information för att välinformerade beslut ska kunna fattas gällande enskilt deltagande. För information om säkerhetsläget i området gäller  UD:s reseinformation

Ur Fysioterapeuternas stadgar

I Fysioterapeuternas stadgar 1.3 står det att: "Förbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana som de kommit till uttryck i lagar och förordningar samt FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna".

Detta gäller förbundets verksamhet och aktiviteter i Sverige och internationellt. Förbundet vill i allt arbeta för mänskliga rättigheter, där människors lika värde, yttrande-, mötes- och föreningsfrihet är centrala delar.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...