Omvald som vice ordförande i AkademikerAlliansen – Fysioterapeuterna

2022-04-28 17:35

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete

Omvald som vice ordförande i AkademikerAlliansen

Förbundsstyrelseledamot Mikael Hjerne, som är ordförande i Fysioterapeuternas Rådet för arbetsliv och avtal, har valts om som vice ordförande för Representantskapet inom AkademikerAlliansen.

Fysioterapeuterna är en av ett av 16 förbund inom Saco som ingår i AkademikerAlliansen, som är en organisation för förhandlingssamverkan inom kommuner och regioner.

Genom AkademikerAlliansen förhandlar förbunden gemensamt gentemot SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. SKR företräder i förhandlingarna även Sobona, som är kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Som vice ordförande ingår Mikael Hjerne i Representantskapets presidium, som består av tre personer, en ordförande och två vice ordförande. Presidiet leder arbetet i Representantskapet som är AkademikerAlliansens högsta beslutande organ-

Alla fysioterapeuter som arbetar inom kommun och region omfattas av de avtal som AkademikerAlliansen tecknar. Fysioterapeuterna har cirka 7 500 medlemmar som är anställda inom kommun och region. Totalt företräder AkademikerAlliansen cirka 65 000 medlemmar i de 16 Sacoförbunden.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...