Invasionen av Ukraina – det här gör Fysioterapeuterna – Fysioterapeuterna

2022-03-11 14:41

Fysioterapeuterna

Invasionen av Ukraina – det här gör Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna har beslutat att skänka 10 000 kronor till UNHCR, för att hjälpa människor på flykt från krigets Ukraina.

Rysslands invasion av Ukraina satt miljontals människor på flykt inom och från Ukraina. Fysioterapeuterna ger 10 000 kr till UNHCR för att stötta deras arbete för människor på flykt.

Den 24 februari kontaktade förbundet våra ukrainska kollegor genom vår systerorganisation i Ukraina, The Ukrainian Association of Physical Therapy:

”Vi vill från Sveriges professions- och fackförbund Fysioterapeuterna framföra vår varmaste medkänsla till alla våra kollegor och vår systerorganisation i Ukraina, The Ukrainian Association of Physical Therapy, i denna mycket allvarliga och svåra situation. Vi fördömer Rysslands agerande, som är helt i strid mot FN:s och världssamfundets rättsliga principer och som hotar de demokratiska fri- och rättigheterna som ligger till grund för vår organisering.”

“The Swedish Association of Physiotherapists would like to convey our warm and sincere compassion to all colleagues and our sister-organisation in Ukraine, The Ukrainian Association of Physical Therapy, in this very serious and difficult situation. We condemn the actions of Russia, which are completely contrary to the legal principles of The United Nations and The World Community, and threatens the democratic freedom and rights, that form the base of our organisation.”

Förbundet har även lämnat kontaktuppgifter, så att ukrainska fysioterapeuter vid behov kan ta kontakt med oss för hjälp och stöd.

Svaret som kom från Ukraina ger oss en bild av den brutala verklighet som nu råder för människorna där:

”Dear colleagues,
Thank you very much for your strong support and understanding of the situation in Ukraine, that Russia Federation and Belarus have treacherously attacked Ukraine and are trying in every inhuman way to destroy our nation, people and values. Women and children are dying, hundreds of thousands of people had to leave their homes, millions of people have to stay in shelters.
We are bravely fighting for freedom against the Russian Federation. We protect our homes and families and we need your support. We really need your help and we, as the Ukrainian Association of Physical Therapy, ask you the following:

  • •Please condemn the Russian-Belarusian aggression and call on all physical therapists' organizations to ban Russians and Belarusians from attending your events and to completely restrict access to the content of all your resources.
  • To address on its own behalf to the professional communities of physical therapists/physiotherapists of Russia and Belarus to condemn the war against Ukraine.
  • To stop process to get membership of Russia and Belarus to World Physiotherapy (if any)
  • To the extent possible, provide your contact details (telephone and / or e-mail) for the possibility of contacting with you Ukrainian physical therapists who are forced to leave Ukraine or want professional support. We will share your information on our resources.

Contact person in Ukraine: Lesya Kalandyak mob. +38067 586 7028 e-mail: lesya.kalandyak@gmail.com or rehabl@ukr.net

Only together we can stop aggression and save the peace in the world.”
On behalf of Ukrainian Association of Physical Therapy, president UAPT Stepan Kobelyev
--
Kind regard
President Ukrainian Association of Physical Therapy
Stepan Kobelyev, PhD, PT
https://physrehab.org.ua

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...