Invasionen av Ukraina – detta gör World Physiotherapy – Fysioterapeuterna

2022-03-11 14:35

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Invasionen av Ukraina – detta gör World Physiotherapy

World Physiotherapy, världsorganisationen för fysioterapi, tar kraftigt avstånd från invasionen i Ukraina och jobbar nu på olika sätt för att stötta medlemsorganisationen i landet.

World Physiotherapy har publicerat ett uttalande på sin webbplats där de tar avstånd från invasionen och visar sitt stöd till det ukrainska folket Statement about Ukraine | World Physiotherapy. De har även skapat en webbsida där de samlar information om humanitära resurser Humanitarian support in Ukraine | World Physiotherapy.

World Physiotherapy har haft möten med bland andra WHO, WHO Europa, Internationella Röda Korset och FN:s flyktingorgan UNHCR. Fokus för mötena I dagsläget har varit på resurser, utbildning för rehabiliteringspersonal samt översättning av riktlinjer vid behandling av personer i konflikt och katastrofer.

Vidare jobbar World Physiotherapy med WHO Europa och International Society for Prosthetics and Orthotics med att ta fram en strategi för att engagera och distribuera rehabiliteringspersonal där de behövs. Om och när det kan bli aktuellt att involvera volontärer för att hjälpa till på plats kommer World Physiotherapy att ta kontakt med medlemsorganisationer för att få fram personer med rätt kompetens.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...